Färre arbetslösa – stort glapp mellan grupper

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för maj 2018 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka, såväl bland inrikes som utrikes födda – men glappet mellan de två grupperna är fortsatt mycket stort.

14 juni 2018 06:27

Totalt har arbetslösheten i Sverige sjunkit med 0,5 procentenheter – från 7,3 till 6,8 procent – mellan maj 2017 och maj 2018.

I maj 2017 var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en siffra som ett år senare sjunkit till 338 000, skriver myndigheten i ett pressutskick.

Många saknar utbildning

Även om arbetslösheten sjunker bland såväl inrikes som utrikes födda är glappet mellan grupperna fortfarande avsevärt.

138 000 av de arbetslösa är inrikes födda, en nedgång med 9 000 sedan i fjol. Resterande 200 000 är utrikes födda, jämfört med 206 000 i fjol.

Det handlar om den stora grupp av nyanlända som kom hösten 2015 och tidigare. De har nu fått uppehållstillstånd och skrivits in på Arbetsförmedlingen. Hälften av denna grupp saknar gymnasieutbildning, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén till TT.

Etableringstiden sjunker

Sundén säger att det kommer krävas en rad insatser för att få in denna grupp på den utbildningskrävande arbetsmarknaden, men är försiktigt positiv inför framtiden.

När vi ser på ökningarna i sysselsättning ökar det mest bland utrikes födda, de flesta jobben går till dem. SCB:s senaste kartläggning visar också att etableringstiden har sjunkit, säger hon.

Totalt ligger arbetslösheten för inrikes födda på 3,5 procent – motsvarande siffra för utrikes födda är 20,2 procent.

Rättad: I en tidigare version blandades procent och procentenheter ihop. Arbetslösheten har sjunkit 0,5 procentenheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT