Fallande inflation sveper bort räntehöjning

Inflationen faller markant. Det gör förväntningarna på densamma också.

Nordeas ekonomer tror att en räntesänkning är mer sannolik än att Riksbanken höjer i vinter.

10 september 2019 09:31

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i augusti 1,3 procent, jämfört med 1,5 procent i juli, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det var klart lägre än Riksbankens egen prognos och förväntningarna i ekonomkåren. Riksbanken har nu också långt upp till sitt eget inflationsmål på två procent.

"Det är en viktig anledning till varför vi tror att Riksbankens nästa steg blir räntesänkning runt årsskiftet, snarare än en räntehöjning som banken signalerat", skriver Nordeaekonomerna Susanne Spector och Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Snabb effekt

Effekten på valuta- och räntemarknaden blev omedelbar eftersom bedömarna tror att utsikterna för en Riksbankshöjning nu bromsas markant. Så sent som i förra veckan flaggade Riksbanken för att styrräntan kommer att höjas i slutet av året eller i början av nästa. Kronan försvagades med runt tio öre mot både euron och dollarn samtidigt som marknadsräntorna, som styr bolåneräntor, föll.

Bakom den lägre inflationstakten ligger lågt pristryck i tjänstenäringarna. Kläder och skor steg också mindre i pris än väntat, enligt Nordeaekonomerna.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade. Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i augusti till 1,4 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före.

Samtidigt kom siffror från Prospera som visar att inflationsförväntningarna faller, ett annat huvudbry för Riksbanken. Nu spår aktörerna på räntemarknaden liksom fack och arbetsgivare inför den stora lönerörelsen att inflationen landar på 1,7 procent de närmaste två åren. I junimätningen spåddes en inflation på 1,9 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT