Facket: För lätt sparka drogmissbrukare

Drogmissbruk på jobbet ökar och många får sparken när de upptäcks. Facket vill nu se ett ökat rehabiliteringsansvar från arbetsgivarna.

Kommer inte på fråga, kontrar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe:

Inte för ett illegalt bruk av narkotika.

26 augusti 2019 07:25

LO-facket IF Metall drar i höst i gång en kampanj på arbetsplatserna för att möta det ökade bruket av olika narkotiska preparat på jobbet. Att det har ökat är fack och arbetsgivare eniga om, hur mycket är svårare att säga.

Jag har jobbat som jurist på IF Metall i 17 år. Sista året har jag haft fler sådana här ärenden på mitt bord än alla andra år tillsammans, säger Darko Davidovic.

På Alna, som jobbar med drogfrågor på jobbet, tror man att det ökade antalet tester på arbetsplatserna gör att drogerna kommit till ytan och att antalet ärenden därmed har ökat.

Tar den lätta vägen

Vad det handlar om, och som IF Metall vill sätta stopp för, är alla avsked av drogpåverkade personer som ofta sker med ryggmärgen eftersom droger även för eget bruk är olagligt.

Arbetsgivarna tar ofta den lätta vägen, säger Darko Davidovic och menar att de lokala facken ofta hänger på i brist på kunskap.

Ofta handlar det inte om partyknarkare, utan om självmedicinering i spåren av olika diagnoser och sjukdomar där den enskilde kanske har utvecklat ett beroende.

Det råder en stor okunskap, vi vill hitta lösningar tillsammans med arbetsgivarna, säger Davidovic.

Arbetsgivare bör ha samma rehabiliteringsansvar som för alkoholmissbruk. Det ska inte gå att sparka en anställd bara för att man blir påkommen en gång med droger i kroppen på arbetsplatsen, enligt facket. Man måste skilja på det civilrättsliga och arbetsrättsliga.

Vi håller med arbetsgivarna, att drogerna ska bort – men inte de anställda, säger Darko Davidovic.

Även försäljning

Att droganvändandet har ökat i samhället, att det blivit mer accepterat, är en bild som både fack och arbetsgivare delar.

Det har blivit ett större problem i många mindre och mellanstora städer där ofta produktionsenheterna ligger. Det förekommer både bruk och försäljning på arbetsplatserna i större utsträckning, säger Teknikföretagens Anders Weihe.

Men att likställa reglerna för rehabiliteringsansvaret vid alkoholmissbruk med narkotika är att gå alldeles för långt, enligt Anders Weihe som egentligen tycker att även ansvaret för att rehabilitera alkoholister är för vidsträckt.

Narkotika är allvarligare, risken för arbetsplatsolyckor större och det är svårare att upptäcka. Hans rekommendation till sina medlemsföretag är omedelbart avskeda den som blir påkommen med droger på arbetsplatser där olyckor kan ske.

Något rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren ser han inte framför sig. Det blir en absurd situation om arbetsgivare måste ta ansvar för alla möjliga missbruk, sex-, spel- eller drogmissbruk, resonerar Weihe.

Fakta: Varannan tror kollega har problem

Alkoholmissbruk på jobbet är mer utbrett och mer utrett, till skillnad från skadligt bruk av droger.

I en nyligt publicerad undersökning från Systembolaget svarade över hälften av 2 000 tillfrågade att de misstänkte att en kollega eller chef har alkoholproblem.

Rättsligt har Arbetsdomstolen som regel slagit fast att alkoholmissbruk kategoriseras som en sjukdom medan narkotiska preparat mer har ansetts som misskötsamhet. Därmed har droger bedömts hårdare i domstolen när anställningsskyddet kommit i fråga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT