LÄS MER: Han vill förändra lagarna för djuren

I slutet av februari visade vi en minidokumentär om djurhållning på svenska gårdar. I inslaget visades filmer från djurrättsaktivister som dokumenterat på gårdar i Östergötland. Men det finns risker med den typen av verksamhet, oförsiktiga besökare kan råka få med sig smittoämnen som kan skada djuren.

En vanlig bondgård idag är inte en öppen verksamhet där vem som helst har tillåtelse att gå in. På många gårdar hålls djuren i slutna system för att minimera risken att få in smittor. Tillfälliga besökare måste passera genom ”slussar” där man tar på skyddskläder, byter skor eller tar på skoskydd.

LÄS MER: Kundernas priskrav påverkar djurens vardag

Lennart Melin är biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Han berättar att medvetenheten idag är mycket större än vad den var för kanske 30 år sedan, när han själv gjorde kontroller på gårdarna.

Försiktighetsåtgärderna har gjort att djuren är friskare och att det behövs mindre antibiotika, vilket i sin tur ger en långsammare utveckling av antibiotikaresistens. Kommer man som oförsiktig besökare är risken stor att man för med sig en smitta om man går in på en gård som har väldigt strikt kontroll på sina besökare. – Djuren får ett dåligt immunskydd mot smittämnen, eftersom de aldrig har mött dem förut, säger Lennart Melin.

Rickard Knutsson arbetar som agronom och är verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskap vid SVA. Han säger att obehöriga besökare kan orsaka stor skada, både för djuren och för den enskilde bonden.

– Det finns risker om det är organiserad aktivism där man åker från gård till gård och gör intrång. Då har man ju inte de här skyddskläderna eller tossorna på sig, utan man kan föra smitta med sig direkt. Därför är den illegala verksamheten viktig att beakta, säger Rickard Knutsson.

LÄS MER: "Många lantbrukare känner sig hårt ansatta"

Artikelbild

Just nu följer myndigheten noga utvecklingen kring afrikansk svinpest. Det är ett virus som färdats mellan flera länder i Europa men som ännu inte kommit till Sverige. Afrikansk svinpest har väldigt hög dödlighet för grisar som smittats och smittämnet ger stora ekonomiska konsekvenser eftersom andra länder sätter importstopp från de länder som har drabbats.

– Viruset kan överleva i kylt och fryst kött under många, många månader, så det verkar som att en stor del av smittspridningen inte är att ett djur smittar ett annat djur utan att folk handlar kött och charkuteriprodukter som är gjorda på djur som var smittade, säger Lennart Melin.

Artikelbild

| "Det finns risker om det är organiserad aktivism där man åker från gård till gård och gör intrång", säger Rickard Knutsson vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Han säger också att risken för att en obehörig skulle råka sprida afrikansk svinpest på en gård är liten, eftersom det inte är en sjukdom vi har i Sverige idag.