Ericsson rusar – höjer målen

Ericsson går bättre än väntat och telekomtillverkaren höjer försäljningsmålen.

Aktiekursen rusar med runt sju procent.

17 oktober 2019 07:02

Ericsson var först ut bland börsdrakarna att rapportera kvartalsresultatet – och det var oväntat starkt. Rörelsevinsten för tredje kvartalet, rensat från den förväntade amerikanska jätteboten på över elva miljarder kronor, lyfte med över 70 procent till 6,5 miljarder kronor. Aktieproffsen hade räknat med 5,2 miljarder, enligt en sammanställning av prognoser från Refinitiv.

Vi fortsätter att leverera på den strategi som vi låste 2017 och fortsätter vår resa mot att bli ett starkare företag, säger vd Börje Ekholm till TT.

"Vi vinner kontrakt"

Marknadsandelarna ökar också.

Vi vinner kontrakt på bekostnad av andra. Därför vet jag att vi stärker vår marknadsandel, säger Ekholm.

Han vill inte skriva under på att USA:s sanktioner mot den kinesiska konkurrenten Huawei per automatik innebär en fördel för Ericsson.

Vi fokuserar på det vi kan påverka och det finns bara en sak jag kan påverka och det är hur Ericsson fungerar, säger han.
Hittills har den här geopolitiska osäkerheten som finns bara resulterat i osäkerhet. Vi ser inte något i böckerna om det. När vi vinner avtal gör vi det typiskt sett på att vi kan erbjuda någon teknologisk fördel, tillägger han.

Den svaga kronan ger draghjälp till Ericsson. Det gäller såväl försäljningsintäkter i utländsk valuta som när rörelseresultatet summeras. Börje Ekholm tilläggar att 5G-affärerna också påverkar utsikterna positivt.

Nu gör vi en justering av målen för 2020 och säger att valutan har påverkat oss positivt, men också 5G-momentet är positivt. Vi ser en snabbare tillväxt av 5G, säger han.

Höjda försäljningsmål

Detta ligger bakom Ericssons höjda försäljningsmål, med 20 miljarder till 230–240 miljarder. Börje Ekholm är samtidigt tillfreds med att man trots kostnader förenade med 5G-satsningen och tillhörande investeringar kan hålla fast vid vinstprognosen.

I det absorberar vi högre kostnader som man har initialt i en teknologigeneration. När 5G kommer kostar det lite mer, säger Ekholm.

Enligt Ekholm öppnar 5G-utvecklingen upp stora potentialer framöver, bland annat då trådlöst internet flyttar ut till bostäder och industriapplikationer.

Vi måste investera för att fånga den. Det är viktigare än att optimera 2020.

Networks lyfte försäljningen

Den största marknaden för 5G-infrastruktur kommer att vara Kina, där utbyggnaden förväntas börja inom en nära framtid, enligt Börje Ekholm. Men även här är Ekholm mycket försiktig i att uttala sig om vad USA:s bojkott av Huawei kan betyda i form av eventuella "hämndaktioner" på västföretag.

Vi har som ambition att stärka vår marknadsnärvaro i Kina. Sen vad konsekvenserna blir av de här geopolitiska diskussionerna som pågår, det vet vi inte än.

Geografiskt var Nordamerika störst vad gäller försäljning under tredje kvartalet. Där lyfte försäljningen med sju procent jämfört med kvartalet före, till 19 miljarder kronor. I Europa och Latinamerika ökade försäljningen med två procent till 14,3 miljarder.

För viktigaste segmentet Networks lyfte försäljningen under tredje kvartalet till 39,3 miljarder kronor, en ökning med nio procent. För Digital Services lyfte försäljningen med tio procent till 9,9 miljarder kronor, medan segmentet Managed Services försäljning sjönk två procent till 6,4 miljarder.

Fakta: Ericssons tredje kvartal i korthet

Ericsson redovisar en rörelseförlust på 4,2 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med en rörelsevinst på 3,2 miljarder kronor motsvarande period i fjol. Omsättningen uppgick till 57,1 miljarder kronor, jämfört med 53,8 miljarder kronor ett år tidigare.

I slutet av september meddelade Ericssonledningen att bolaget sätter av 11,5 miljarder kronor för kommande korruptionsböter från amerikanska myndigheter, en jättenota som belastar tredje kvartalets resultat. Rensat för denna post och så kallade omstruktureringskostnader gjorde Ericsson en rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 71 procent, jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, då vinsten låg på 3,8 miljarder kronor. Analytiker hade i snitt räknat med ett vinstlyft till 5,2 miljarder kronor enligt Refinitiv.

Ericsson höjer samtidigt försäljningsmålet för 2020 till 230-240 miljarder kronor, jämfört med ett tidigare mål på 210-220 miljarder kronor. Lönsamheten, mätt som rörelsemarginal, väntas dock kvarstå på "över tio procent". Målet för rörelsemarginalen för 2022 ändras till 12-14 procent, mot att tidigare ha legat på över 12 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT, Joakim Goksör/TT