Eniro ansöker om rekonstruktion

27 mars 2020 20:13

Finansieringsplanen sprack för det förlusttyngda söktjänstföretaget Eniro. Därför beslutade styrelsen på fredagen att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen har också instruerat bolagsledningen att förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion.

Förslaget var att innehavare av konvertibler (ett slags skuldbrev) och obligationer skulle byta ut dem mot en ny preferensaktie, som skulle utgöra 90,5 procent av alla aktier och röster i bolaget. Tanken var att en skuld på ungefär 1 miljard kronor därmed ska förvandlas till eget kapital. Kravet på anslutningsgraden var 90 procent men bara cirka 46 procent nappade på erbjudandet.

En första kontrollstämma hålls vid årsstämman som är framflyttad till den 16 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT