Elnätsföretagen har lokala monopol. De får därför enligt lag inte blanda ihop de ekonomiska aktiviteterna i elnäten med den elhandel som flertalet bolag bedriver parallellt.

Energimarknadsinspektionen har i en studie granskat 39 elnäts- och gasföretag. 14 av dem, eller 36 procent, har inte fördelat kostnaderna mellan bolagen på ett korrekt sätt, eller inte visat på hur de fördelat kostnaderna. De åläggs nu av myndigheten att rätta till felen annars hotar böter för nio av de 14 utpekade bolagen där felen ansetts vara mest grundläggande.

De här bolagen följer inte bestämmelserna, tycker vi, säger Mona Karlsson.

Böternas storlek varierar mellan 100 000 och 250 000 kronor beroende på företagsstorlek.

Bakgrunden till reglerna är att bolagen inte ska kunna flytta kostnader inom koncernen. På nätmarknaden råder monopol medan det råder fri konkurrens på el- och gashandelsmarknaden. Om pengar tillåts flyta mellan bolagen internt, att kostnader uppkommet i ett bolag flyttas till ett annat, kan konkurrensen sättas ur spel.

De granskade bolagen utgör endast ett stickprov. Det finns 190 el- och gasnätföretag.