ECB ser över inflationsmålet

Europeiska centralbanken (ECB), med den nytillträdda chefen Christine Lagarde, lanserar en strategisk översyn.

Inflationsmålet kan komma att justeras.

23 januari 2020 13:53

Utvärderingen ska inkludera en grundlig genomgång av hur man formulerat och siffersatt ECB:s mål för prisstabilitet och en utvärdering av penningpolitiska verktyg, som väntas vara klar mot slutet av 2020, enligt ECB.

Det är tydligt att vi måste titta på hur vi mäter inflationen, säger Lagarde på en presskonferens.

Svårt att uppfylla mål

Hur ECB gör sina penningpolitiska analyser och kommunicerar ska också utvärderas, liksom mål och medel för finansiell stabilitet, sysselsättning och hållbarhet.

ECB har sedan den senaste strategiska översynen, avslutad 2003, som uttalat mål att hålla inflationen i eurozonen nära men under två procent. Detta mål har varit påtagligt svårt för ECB att uppfylla, men Lagarde är noga med att påpeka att det fortfarande gäller tills något annat meddelats.

ECB:s direktion beslutar samtidigt att lämna sin styrränta oförändrad på noll och räntan på insättningar i ECB, som har blivit ECB:s viktigaste penningpolitiska verktyg på senare år, oförändrad på minus 0,50 procent.

Portfölj på 2 600 miljarder euro

ECB:s ränta på likviditetsstöd till banker över natten lämnades också oförändrad på 0,25 procent. Och det blev inte heller några justeringar i ECB:s omfattande stödköpsprogram som justerades upp till 20 miljarder euro per månad i november i fjol.

Stödköpen används som komplement till styrräntan för att skjuta till mer likviditet och få fart på kreditgivningen i eurozonen och ECB sitter redan på en portfölj med tillgångar värda cirka 2 600 miljarder euro (cirka 27 400 miljarder kronor) till följd av tidigare stödköp.

Räntebeskedet var väntat och kompletteras precis som tidigare med signaler från ECB om att det kan bli mer penningpolitiska stimulanser, i form av räntesänkningar eller mer stödköp, om det behövs för att få upp inflationen till målet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters