Sedan 2013 så har det aldrig varit på så här låga nivåer och kraftigast nedgång har det varit på grisköttsidan, säger Jimmy Larsson, segmentschef skog och lantbruk vid LRF Konsult.

Årets dåliga spannmålsskörd, som beräknas vara 30–70 procent lägre än normalt, har drivit upp foderpriserna vilket drabbat gris-, ägg- och fågelbönder hårt. Att torkan drabbade hela norra Europa gör också att foder måste importeras längre sträckor.

I Sverige är vi inte vana vid att inte vara självförsörjande på spannmål, säger Jimmy Larsson.

Nötköttsbönderna har klarat sig bättre då hösten varit mild och djuren har kunnat gå ute och beta, enligt Jimmy Larsson. För växtodlingsföretagen torkade stora delar av skörden bort och väntas bli den sämsta på många år.

Det vi alla går och hoppas på är att det inte blir torka nästa år igen, säger Jimmy Larsson.

Enligt LRF Konsults rapport minskar lönsamheten för bönder inom samtliga sektorer – växtodling, griskött, mjölk och nötkött – och hamnar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning.

Vissa företag kommer att behöva minst två år för att återhämta sig, säger Jimmy Larsson.