Enligt EU-lagen måste inköp över en viss summa ske genom offentlig upphandling, men i flera fall har sådana inköp gjorts direkt och utan att flera budgivare getts möjlighet att delta, skriver tidningen. Det gäller bland annat olika typer av reparationer och förnyad utrustning för kraftverk, till ett värde av 45 miljoner kronor.

Ibland ska direktupphandlingarna ha gjorts av affärsmässiga orsaker, enligt internrevisorernas utredning. Lagbrotten ska dessutom ha skett med chefernas goda minne.

"Generellt tycks icke-följsamheten till EU-lagstiftningen ganska välkänd i ledningen inom såväl upphandling som affärsverksamheten", skriver revisorerna.

Vattenfall skriver i ett svar till DN att dokumentet är "ett tidigt preliminärt utkast" och att "all relevant fakta inte hade varit tillgänglig för internrevisionen i tid". I den slutrapport som sedan togs fram kom "internrevisionen och ledningen överens om förändringar av interna processer som sedan har implementerats fullt ut och följts upp".

Dokumentet från internrevisionen är en del av läckt material från Vattenfall som DN tagit del av tillsammans med tyska tidningen Der Spiegel och nederländska NRC Handelsblad.