De är med i Borgs nya projekt

"De som har får mer, och de som inte har får allt mindre. Min bild är att klyftorna i Linköping ökar", säger Sanna Detlefsen, direktor på Stadsmissionen i Linköping.

14 augusti 2019 20:00

På torsdagen deltar hon i det första mötet i det nya rådet som kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) har tillsatt. Syftet med rådet är att personer med olika bakgrund och med olika kopplingar till utsatthet och utanförskap i Linköping ska diskutera fram lösningar.

Sanna Detlefsen och hennes medarbetare på Stadsmissionen möter personer i ett parallellsamhälle.

– Även om de här människorna får stöd, så kommer de inte in i samhället. Jag tror att det behövs hjälpinsatser, men kanske på helt nya sätt utan långa beslutsled.

Ayar Shekha från idrottsutbildningsförbundet Sisu jobbar med prioriterade områden som Skäggetorp. Han efterlyser långsiktighet.

– Vi behöver fem- och tioårsplaner, långsiktighet och samordning. Någon som vet vad alla myndigheter, föreningar och organisationer gör. Det behövs aktiviteter i Skäggetorp. Alldeles för få invånare deltar i de aktiviteter som finns, säger Ayar Shekha.

Rikard Norman från branschorganisationen Fastighetsägarna:

– De som jag företräder vill förstås ha trygghet för de boende, mindre förstörelse och minskad kriminalitet. Jag kan fastighetsfrågorna och hoppas att andra i rådet kan bidra med sina kunskaper, säger Norman.

Anna Lövheim, migrationsexpert och jurist med kunskaper inom mänskliga rättigheter:

– Den här gruppen måste diskutera hur vi bygger för att minska segregationen, till exempel. Men också våga att ta svåra frågor som värderingar. Personer som kommer hit från andra länder har förstås med sig andra värderingar. I den diskussionen kan jag nog bidra med något, med min juridiska bakgrund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa