Därför snattar vi på jobbet

Varje år stjäls det för miljarder av företagens anställda och dess chefer. Och stölderna ökar.

Snatteri blir ett sätt att lönekompensera sig själv, säger Rune Brand, psykolog och beteendevetare, som forskat i stölder på jobbet.

20 april 2019 09:58

"Det drabbar ingen fattig". Det är en vanlig förklaring som används av medarbetare som anser sig ha rätten att ta med sig saker hem från jobbet. Det kan handla om allt från post-it-lappar, pennor och toapapper till dyra maskiner. Och det verkar bli allt vanligare att anställda anser sig kunna plocka med sig saker hem.

I en rapport från Svensk Handel konstaterades att det interna svinnet, det vill säga stölder som begås av personal och chefer, uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor 2016. Det var en ökning med 18 procent sedan 2013. Och siffrorna berör bara handeln.

Ändå finns det ett stort mörkertal. Det finns branscher där man pratar om 30 procents svinn, säger Rune Brand.

Grund för avsked

Även om stölden kan uppfattas som liten kan den få stora konsekvenser.

Stöld på jobbet är nästan alltid saklig grund för avskedande. Värdet spelar inte så stor roll, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Det talas om två typer av interna stölder.

Dels tillfälliga stölder, ett tillgrepp som sker någon enstaka gång. Tillfället gör tjuven och den anställde tar med något hem.

Dels systematiska stölder där den anställde letar hål i säkerhetssystem och upprepade gånger stjäl varor, ofta till stora belopp, ibland tillsammans med andra.

Internationell forskning visar att män och kvinnor stjäl i lika hög grad från sina arbetsplatser, men att män oftare åker fast.

Kanske kvinnor är listigare när de stjäl från jobbet, säger Annukka Jokipii, professor i redovisning vid Vasa universitet i Finland som forskat i ämnet.

Avgörande faktorer

Forskare kring interna stölder lägger inte hela ansvaret på de anställda.

Ledarskapet är viktigt när det gäller internt svinn, säger Rune Brand.

Han har kommit fram till att en avgörande faktor för om medarbetare stjäl är hur de behandlas av ledningen.

Där folk känner sig dåligt behandlade ökar risken för stölder. Och de signaler som ledarskapet skickar i moraliska frågor påverkar också. Om chefen själv går på långlunch och låter företaget betala påverkar det de anställda.

Misstro mot ledningen

Många företagare funderar på hur de ska kunna stöldsäkra arbetsplatsen. Men övervaknings- och kontrollsystem är inte alltid rätt väg att gå.

Om du har för mycket kontroll så kan det bidra till misstro mot ledningen. Det handlar också om hur man kommunicerar med medarbetare, menar Brand.

Han pekar på att en viktig faktor för att säkra en arbetsplats är hur man rekryterar ny personal.

Letar de efter människor som säger ifrån när de upptäcker att "hål i systemet", eller sådana som istället utnyttjar hålet?
Fakta: Fyra vanliga orsaker till stölder på jobbet

1. Orättvisa

Om den anställde uppleva att jobbet är orättvist kan det leda till att hen tycker att det är okej att stjäla. Man är missnöjd med arbetsvillkoren, blir inte sedd, uppmärksammad eller uppskattad. Det känns som att ingen lyssnar på en. Känslorna av orättvisa leder till lägre grad av självkontroll och lägre moralisk tröskel.

2. Kontroll

Mycket extern kontroll kan skapa en negativ känsla bland medarbetarna. Det ses som ett uttryck för att arbetsgivaren inte litar på personalen. Det kan trigga den anställde att faktiskt stjäla.

3. Företagskultur

Det har blivit normalt på en arbetsplats att stjäla. "Alla gör det". Personalen rycks med även om de normalt sett inte skulle ha stulit.

4. Ledarskap

Företagets ledare lever inte som de lär. Den anställde kan se hur chefen tar hem saker från jobbet, inte bryr sig om arbetstider, debiterar privata saker på företaget. Om chefer inte lever upp till normerna på arbetsplatsen, ökar motivationen hos de anställda att stjäla.

Källa: Beteendevetare Rune Brand


Fakta: Noterat om stölder på jobbet

• Det finns studier som pekar på att stölder varierar över tid. Till exempel ökar stölder av pennor och block inför skolstarten i augusti och omslagspapper och tejp försvinner i större utsträckning när det närmar sig jul.

• Ett annat sätt att stjäla är att resa, handla eller äta på företagets bekostnad. Att den anställde debiterar småposter på företaget som inte uppmärksammas av ekonomiavdelningen.

• En amerikansk studie pekar på att slimmade organisationer leder till att fler anställda stjäl därför att det finns färre personer som håller uppsikt på vad som händer.

• En orsak till ökade stölder är det ökade arbetet hemifrån. Det leder till att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Man tar hem saker för jobbets skull men sedan kommer de aldrig tillbaka till arbetsplatsen.

• De vanligaste stölderna från jobbet är småsaker, som toapapper, glödlampor, godis eller pennor. Men ett annat sätt att stjäla är att fuska med arbetstiden genom att ta ut lön utan att vara på arbetsplatsen, fuska med föräldraledigheter och sjukskrivningar och liknande.


Fakta: Exempel på domar om stöld på arbetsplatsen

2015: En maskinist vid ett asfalts- och betongbolag stal diesel från sin arbetsgivare. Dom: Avsked.

2013: En anställd stal två pallar med rostfritt skrot från sin arbetsgivare. Dom: Avsked.

2010: En VVS-montör stal en penntermometer hos en grossist bolaget anlitade. Dom: Avsked.

2009: En chaufför stal två pallar med parfymerivaror från en terminal. Dom: Avsked.

2005: En handelsanställd tog med sig bland annat en högtryckstvätt och barnskor hem. Stöld, sade företaget, lån, sade den anställde. Dom: Fick behålla jobbet.

Källa: Arbetsdomstolen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Dagson/TT