Därför försenas kommunens bygge

Kinda kommuns upphandling av ett nytt vattenverk i Rimforsa har fällts i rätten. Nu ska processen göras om och byggnationen försenas.

20 april 2019 07:00

Efter ett upphandlingsförfarande som lockade två entreprenörer valde kommunen, den 18 december 2018, att ge Kisaföretaget Jens-Åke Bygg AB i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk i Rimforsa. Enligt den andra anbudsgivaren Malmberg Water AB, vars kalkyl var sex miljoner kronor högre, uppfyllde inte konkurrenten de obligatoriska krav gällande erfarenhet och kompetens som specificerades i förfrågningsunderlaget. Företaget valde därför att överklaga Kinda kommuns tilldelningsbeslut. Nu har kritiken nämligen backats upp i rätten.

"Genom att ha kvalificerat Jens-Åke Byggs anbud trots att det – enligt vad som ovan har angetts – inte uppfyller samtliga ställda obligatoriska krav i upphandlingen har kommunen handlat i strid med principen om likabehandling", skriver förvaltningsrätten.

– Beslutet togs före min tid som ordförande men vad jag förstår har kommunen ändå insett att man har gjort fel och vi tar nu lärdom av det i vidare upphandling. Det är inget jätteunikt att en upphandling behöver att göras om, självklart blir det en tidsfördröjning, men det är bara att gilla läget, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Kisaföretaget Jens-Åke Bygg, som på grund av domen blir av med projektet, upplever att de uppfyller alla de krav som efterfrågades i förfrågningsunderlaget, men de är inte förvånade över att upphandlingen stoppats.

– Det är inget konstigt egentligen, det är så spelets regler fungerar vid offentliga upphandlingar, men vi hade aldrig lagt ett anbud om vi inte ansåg att vi hade rätt kompetens, förklarar projektledaren Markus Härnström.

Yngsjöbaserade anbudskonkurrenten Malmberg Water AB, som är en del av en större koncern, är vana vid att delta i upphandlingar. För dem är liknande rättsprocesser vardagsmat.

– Vi ställer oss ganska neutrala till det hela. Det är knivskarp konkurrens om de här projekten och det händer att vi vinner anbud som också blir överklagade, men ibland är det bra om någon annan tittar på det utifrån, i det här fallet förvaltningsrätten. Vi får granska och värdera de nya handlingarna och sedan besluta om vi ger oss in i den nya upphandlingen, berättar marknads- och kommunikationschef Anders Månsson.

Efter domen tvingas nu Kinda kommun att börja om med en helt ny upphandling, ett beslut som fattas vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 23:e april.

– Först genomförde vi en ny utvärdering, där anbudet från Jens-Åke Bygg AB inte beaktades, men då kunde vi konstatera att det var brist på konkurrens. När vi går ut på en ny upphandling förtydligar vi förfrågningsunderlaget för att minska risken för missförstånd, förklarar Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning, och fortsätter:

– Det är alltid tråkigt när något sånt här händer, det är mycket arbete som har lagts ner på upphandlingen.

Planen var att byggnationen skulle ha påbörjats under våren, men så blir alltså inte fallet. Efter den fällande domen försenas projektet som nu förväntas gå i mål under hösten. Om det blir en torr sommar befarar verksamhetschef Andersson att vattenverkets produktionskapacitet inte kommer att räcka.

– Behovet är brådskande och det byggs nya hus i Rimforsa hela tiden. Om det råder en normal vattenförbrukning under tiden, innan vattenverket är klart, så kommer det att vara hanterbart. Får vi en lika torr och varm sommar som sist så blir det däremot besvärligt. Då kan vi tvingas till bevattningsförbud.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa