Danmark kräver Nordea på miljardbelopp

Den danska skattemyndigheten kräver Nordea på nästan 1,3 miljarder svenska kronor med motiveringen att banken felaktigt återbetalat skatt på aktieutdelning.

Även SEB och Danske Bank misstänks för felaktiga skatteutbetalningar.

16 september 2019 10:19

Skattestyrelsen kräver Nordea på miljardbeloppet sedan den stora kanadensiska pensionsfonden Hoopp felaktigt "fått tillbaka" pengarna som skulle ha tillfallit den danska statskassan.

Kravet på den skandinaviska storbanken följer sedan dokument från Skatteministeriet tyder på att det har skett omfattande misstag med skatteåterbetalningarna från Nordea, Danske bank och SEB.

I enlighet med den så kallade bankordning som rådde i Danmark till 2015 överlät skattemyndigheten åt de tre storbankerna att återbetala skatt på aktieutdelning – kupongskatt, som det heter på svenska. Vissa utländska personer och företag hade rätt att få tillbaka skatten om de skattar i hemländer som har skatteavtal med Danmark.

Gigantisk svindel

Vid sidan av "återbetalningarna" till Hoopp kan de tre bankerna mellan 2012 och 2015 felaktigt ha återbetalat kupongskatt till personer eller företag som inte hade rätt till det. Beloppen uppgår till mellan motsvarande 1 och 1,3 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde.

Det betyder att den gigantiska svindeln med skatt på aktieutdelning som Danmark utsatts för växer. Skattebetalarna ska i så fall ha kunnat gå miste om uppemot 19,5 miljarder svenska kronor.

Det är Danmarks Radio (DR) och Børsen som kommer med avslöjandet om bankerna, sedan de tagit del av en intern hittills inte offentliggjord utredning som skattemyndigheten låtit göra.

Flera länder i Europa har drabbats av liknande svindlerier, framför allt Tyskland. Även Sverige misstänks ha lurats på samma vis, kunde TT rapportera i fjol sedan misstänkta utbetalningar gjorts på minst 64 miljoner kronor.

Var femte krona

Det är inte så smart att man gör fel, och när man tar beloppens storlek i beaktande blir ju skandalen ännu värre, säger Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision på Copenhagen Business School, till DR om de tre bankernas utbetalningar.

Enbart 2012–2015 betalade de tre bankerna ut motsvarande 7,7 miljarder svenska kronor, varav alltså var sjunde svensk krona (eller var femte dansk) kan vara felaktigt utbetald till misstänkta storsvindlare.

Bankerna kommenterar

Det råder inget tvivel om att bankerna har ett ansvar, men det har skattemyndigheten också. Sammanfattningsvis var bankordningen en dålig ordning, säger skatteminister Morten Bødskov (S) till DR och Børsen.

Bland de misstag som enligt utredningen har gjorts finns återbetalning av samma skatt flera gånger, återbetalning till länder som saknade tillämpligt avtal med Danmark, och återbetalningar baserade på lånade aktier.

Nordea bekräftar att skattemyndigheten har riktat ett betalningskrav på 900 miljoner kronor mot banken.

"Vi tar den här frågan på mycket stort allvar, och vår bedömning är att vi har respekterat våra förpliktelser", skriver Nordea i ett mejl till nyhetsbyrån Ritzau.

SEB skriver i ett mejl till TT att banken har följt kraven på bankordningen, och att den samarbetar med danska myndigheter i utredningen.

"Vi har identifierat mindre administrativa fel som motsvarar ett belopp på 3,7 miljoner danska kronor som nu korrigeras", skriver SEB i mejlet.

Danske Bank säger sig ha haft en "begränsad verksamhet" på området och "har ingen anledning att tro" att man har gjort fel.

Fakta: "Europas största svindel"

I oktober i fjol rapporterade en rad internationella medier, samordnade av den tyska redaktionen Correctiv , om hur misstänkta så kallade cum-ex-bedrägerier drabbat en lång rad länder i Europa, framför allt Tyskland och Danmark. Bedrägerierna har kallats Europas största svindel.

Enbart i Tyskland, där det nu pågår en omfattande utredning, tros minst 50 miljarder kronor ha berövats skattebetalarna. I Danmark rör det sig om runt 18 miljarder, eller över 19 om bankernas misstänkt felaktiga utbetalningar läggs till.

Cum-ex-affärer är en korttidshandel med aktier kring utdelningstillfället i syfte att göra ägandet diffust så att flera parter kan kräva tillbaka skatt på en och samma aktieutdelning. I Tyskland var upplägget möjligt fram till år 2012. I Danmark justerades lagstiftningen 2015.

Cum-ex är en vidareutveckling av ett väletablerat upplägg – cum-cum – där inhemska och utländska investerare byter aktieinnehav med varandra kring tidpunkten för utdelning, med syfte att betala mindre skatt på utbetalningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Westerberg/TT