Carl-Henric Svanberg tillbaka på LiU

Det var tre kvinnor som ledde Ericssons 15 000 utvecklingsingenjörer under en stor del av tiden som Carl-Henric Svanberg var vd för koncernen.

8 mars 2019 21:33

– Det var Marie Westrin, Maya Strelar-Vigotti och Sara Mazur. Och det var ingen som tyckte att det var en dålig idé! sa Svanberg som i dag bland annat är styrelseordförande för AB Volvo.

På Internationella kvinnodagen var han tillbaka på Linköpings universitet, där han utbildade sig på 1970-talet, och också är hedersdoktor. Syftet var att bland annat tala om varför så få tjejer söker sig till ingenjörsutbildningar. Och själva sammanhanget var den 100-årsfirande Kungliga ingenjörsvetenskapakademiens (IVA) turné på svenska universitet. Svanberg talade varmt om sina studieår, men också om hur svårt han tyckte att det var på civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik.

– Man läser och läser och fattar ingenting. Sedan plötsligt så ser man solen, och så går det!

Med sin erfarenhet som arbetsgivare menade han att kvinnor kanske oftare tackar nej till befordringar.

– Inte för att de inte kan. Utan för att de undrar om chefen verkligen tänkt igenom saken.

I publiken fick han då frågan om han anser att kvinnor skulle ha sämre självförtroende:

– När man bryter ett gammalt mönster så måste man definiera vad det finns för barriärer. Det jag menar handlar inte om dåligt självförtroende. Kvinnor tänker på företaget och sätter inte sig själva först. Kvinnor ska känna att de har samma möjligheter. Vi som arbetsgivare ser att de gör ett lika bra jobb. Man kan se till yrken som läkare, musiker, jurister ... där är det ingen skillnad, svarade Svanberg.

Han analyserade också läget i världen och noterade att Kina och USA satsar mellan tre och sex gånger så mycket på utveckling inom artificiell intelligens som Europa.

– Europa måste komma samman i de här frågorna. Och det går inte att företagen bara fiskar efter arbetskraft i ena dammen. Kvinnorna behövs här, sa han.

LiU-doktoranden Ulrika Sultan forskar om flickors teknikintressen inom lärande. Hon berättar att flickor visst är intresserade av teknik.

– Fram till årskurs fem, ungefär. Sedan händer något. Här måste vi utveckla metoder för att få dem mer intresserade. Det handlar om att sätta in tekniken i ett sammanhang. Inte tala om hur ett kylskåp fungerar, utan om varför tekniken behövs.

Ytterligare en LiU-alumn på plats var Sara Magnusson, vice ordförande i civilingenjörsförbundet. Hon understryker skolans betydelse, men också föreningslivets:

– Vill man spela fotboll finns hur mycket som helst. Men vill man hålla på med datorer så får man göra det hemma. Det behövs bra förebilder inom matematik i skolan, men också en tredje sektor som kan inspirera unga, säger Sara Magnusson.

Av fackförbundet Sveriges ingenjörers medlemmar var bara 28 procent av civilingenjörerna och högskoleingenjörerna

kvinnor år 2018. Färst kvinnor är det på ingenjörsutbildningar till elektroingenjör och inom systemutveckling, två områden som spås en lysande arbetsmarknad.Högskoleingenjör och civilingenjör är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnorna fortsatt är tydligt underrepresenterade. På många andra högskoleutbildningar är det fler kvinnor än män. Det har också visat sig att kvinnor ofta har bättre studieresultat, och slutför utbildningen i större utsträckning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa