Byter strategi – vill få in fler kvinnor

Nira dynamics i Mjärdevi måste öka mångfalden. Därför byter de strategi för att locka till sig andra ingenjörer än tidigare – och fler kvinnor.

25 februari 2019 13:30

Nira ägs i dag av biltillverkaren Audi, och är mest känt för ett däcktryckssensorsystem som med hjälp av algoritmer och bilens egna signaler larmar när däcktrycket förändras. De satsar också på olika mobilitetssystem och smarta IT-lösningar kring bilsäkerhet, bland annat molntjänster kopplat till information om vägbanans beskaffenhet där bilar kommunicerar med varandra.

Vd Predrag Pucar ser hur deras efterfrågan på kompetens har breddats:

– För tio år sedan tog vi ingenjörer från ett och samma program och samma universitet. Jag tror att vi i början letade efter personer med samma profil som vi själva hade.

HR-chefen Henrik Valeskog utvecklar det:

– Vi behöver en större bredd i dag, inom artificiell intelligens, machine learning och datorseende. Vi behöver också personer med olika bakgrund och inte minst kvinnor. Vi tror att det ökar innovationskraften i företaget, säger Valeskog.

Nira har i dag cirka 130 medarbetare totalt, varav cirka 100 i Linköping.

– Under 2019–2021 ska vi anställa mellan sex och tio personer om året, säger Henrik Valeskog.

I höstas deltog Nira i projektet Global impact jam med ett antal expertpaneler som på kort tid granskade företaget med syftet att öka mångfalden och bland annat locka till sig fler kvinnliga ingenjörer.

Vad kom ni fram till?

– Utåt kommunicerar vi för lite om vad vi gör. Vi är inte ett företag för killar som gillar bilar. Vi jobbar med trafiksäkerhet och mobilitet. Trenden är förarlösa bilar och bilar som man inte äger. Vi behöver berätta mer om vad vi gör redan nu. Vi måste också förändra rekryteringsprocessen och leta mer efter faktiska kunskaper samt erbjuda möjligheter att jobba på annan ort, säger Valeskog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa