Brexitkrasch tvingar tv-branschen från London

Risken för ett brexit utan avtal gör att många tv-bolag nu planerar att flytta huvudkontoret till ett nytt EU-land. Ett av dem är svenska Viasat.

28 oktober 2018 06:42

London är inte bara det största finansiella navet inom EU, det är också hemmaplan för stora delar av tv-branschen. För svensk del är det Viasat med bland annat TV 3, TV 6 som påverkas. Det gör också svenska Discovery med bland annat Kanal 5 och Kanal 9, det amerikanska moderbolagets alla kanaler, samt en lång rad andra sport- och filmkanaler.

Gemensamt för alla är att de sänder till övriga EU-länder med ett tillstånd utfärdat av den brittiska tv-myndigheten Ofcom. Om Storbritannien och EU inte lyckas enas om ett avtal före mars nästa år gäller de tillstånden inte längre inom EU och det kan bokstavligen bli svart i rutorna.

Det kan naturligtvis inte mångmiljardbranschen acceptera och därför arbetas det nu intensivt med flyttplanerna. Det blir kanske inte nödvändigt att flytta all personal, men om ett annat EU-land ska bevilja sändningstillstånd måste åtminstone ledningsfunktionerna och en del annat placeras där. Förutom innehållet i sändningstillstånden handlar planeringen nu om var det finns lämpliga lokaler, bra kommunikationer och hur löneläget ser ut.

Inga kommentarer

Det är dock inget de svenska bolagen vill prata om.

Vi vill inte spekulera i olika utgångar av brexit i det här stadiet, säger Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery Networks Sweden i en skriftlig kommentar till TT.

Även på Viasat är man mycket sparsamma med kommentarer förutom att de "följer utvecklingen noga".

Enligt rykten i branschen finns dock Nederländerna med i planerna på ny hemvist.

Ultimatum från Sky

Brittiska Guardian skrev i förra veckan att Luxembourg, Irland, Estland och Malta är länder som också finns med i diskussionerna bland de internationella bolagen. Sverige nämns dock inte alls, trots att vi har EU:s kanske generösaste regler för mängden tv-reklam som får sändas. Möjligtvis är det förbudet mot alkoholreklam i de svenska sändningstillstånden som får tv-bolagen att leta nytt europeiskt huvudkontor någon annanstans.

För brittisk del handlar det om stora pengar som riskerar att hamna i andra länder. Enligt de kommersiella tv-bolagens organisation Coba rör det sig om 1 miljard pund, motsvarande nästan 12 miljarder kronor, årligen.

Den brittiska kabeljätten Sky ställde i förra veckan ett ultimatum till alla stora internationella tv-bolag – redan före årsskiftet måste de redogöra för var de planerar att skaffa ett andra sändningstillstånd om de ska ligga kvar i Sky:s utbud som sänds både inom Storbritannien och till EU-landet Irland.

Fakta: EU-direktiv styr

EU-direktivet för audiovisuella medietjänster bygger på principen om ursprungsland. Samtliga medlemsländer är bundna till direktivet, men de nationella reglerna kan skilja sig åt. För att ett tv-bolag ska få sända inom EU krävs att ett sändningstillstånd utfärdats av ett medlemsland.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal på det här området klassas det som "tredje land" och de kvarstående 27 medlemsländerna kan, om de så önskar, stoppa tv-sändningar från Storbritannien.

Kriterierna för att få ett sändningstillstånd i ett EU-land är bland annat att huvudkontoret är placerat där, att huvuddelen av de redaktionella besluten fattas där och att merparten av de anställda som arbetar med sändningarna finns i medlemslandet.

Källa: EU-kommissionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!