Så ska Boxholm bli koldioxidfritt

Boxholm tar ett stort kliv mot målet att bli koldioxidfritt 2030. Alla kommunala bilar ska byta bränsle. Det gäller sopbil, traktorer, hemtjänstens bilar, rubbet.

25 juni 2018 05:00

– Jag är övertygad om att det finns en politisk enighet om detta beslut, ett stort steg för att Boxholm ska uppfylla sina mål att minska utsläppen av växthusgaser, säger kommundirektör Göran Lundström.

Det är HVO-bränsle som gäller enligt förslaget. HVO är en förnybar biodiesel som främst görs av avfall och rester från livsmedelsindustrin.

Minskningen av koldioxid beräknas bli rejäl: 80-90 procent för varje fordon som går över till HVO i stället för vanlig diesel. Boxholms kommun med Boxholmshus har ungefär 50 fordon. 18 är dieselfordon, 13 är bensindrivna och sex är elhybridbilar.

Förra årets registrerades 31 340 körda mil i kommunens bilar och totalt räknar kommunen med att spara 65 ton koldioxid årligen.

– Till de kommunala bilarna finns i dag en dieseltank på 1 500 liter, säger Göran Lundström. Vi byter ut den och ser till att alla kan tanka där – ett enkelt sätt att minska koldioxidutsläppen.

Göran Lundström räknar med att skiftet ska vara klart tidigt i höst, efter semestrarna.

Just nu går utvecklingen i landet inte snabbt nog för att uppnå en fossilfri fordonsflotta 2030. Boxholms övergång till HVO är en del i projektet östgötautmaningen. Där deltar alla östgötakommuner förutom Norrköping, plus region Östergötland. Det uttalade målet är att minska utsläppen, dels genom att minska antalet transporter, dels genom att öka användningen av fossilfria bränslen. Östgötautmaningen finansieras av tillväxtverket, regionen och kommunerna och pågår till 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa