Ekonomi Företag, fackförbund och offentliga aktörer i Sverige går samman för att främja bättre arbetsvillkor i produktionsländerna.

Projektet kallas Ethical Trading Initiative (ETI) och finns sedan tidigare i Norge, Danmark och Storbritannien.

Mycket av importen är beroende av produktion i länder där arbetsvillkoren ofta kan vara undermåliga, speciellt långt ut i leverantörskedjan.

Medlemskapet i ETI Sweden är öppet för företag, civilsamhälle, fackföreningar och offentliga aktörer.

Några av medgrundarna till ETI Sweden är Systembolaget, Axfoundation och LO.