Betydligt fler pessimistiska företagsledare

Andelen vd:ar som räknar med sämre tillväxt i år än i fjol har ökat markant till nästan 30 procent, enligt ett globalt chefsindex från revisions- och konsultbyrån PWC.

I Sverige har företagsledarna surnat till ännu mer.

21 januari 2019 18:50

Andelen optimister bland vd:arna globalt är fortfarande större, på 42 procent. Men andelen pessimister har ökat dramatiskt, från 5 till 29 procent, och är därmed på den högsta nivån sedan 2012, enligt PWC:s index.

"Aldrig förr har så många svarande skiftat från hopp till avmattning", skriver PWC i den årliga rapporten som kommer inför Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz.

"BNP-prognoser för många av världens stora ekonomier sjunker inför 2019. Samma trend syns i Sverige där det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas med minskande bostadsinvesteringar, långsammare ökning i sysselsättningsgrad och påbörjade räntehöjningar från Riksbanken", fortsätter PWC.

"Svårare att rekrytera"

Överreglering och populism oroar mest bland cheferna globalt. Som nya orosmoln dyker i år även handelskonflikter upp, samtidigt som oron för protektionism och kompetensbrist är det som ökar mest.

"Över 60 procent av vd:arna globalt upplever att det blivit svårare att rekrytera och att det finns ett stort gap mellan kompetens och behov", skriver Peter Nyllinge, PWC:s vd i Sverige, i en kommentar.

Klimatoron bland företagsledare sjunker samtidigt undan.

Drygt var tredje svensk vd, 34 procent av de tillfrågade, har en negativ syn på tillväxten de kommande tolv månaderna. Samtidigt har andelen svenska vd:ar som tror på en positiv utveckling rasat med 30 procentenheter till 20 procent. PWC beskriver nedgången som historisk.

Men trots den betydligt dystrare synen på omvärlden räknar fortfarande runt 70 procent av de svenska cheferna med att det egna företagets intäkter ökar.

PWC:s chefsindex bygger på en enkät med totalt 1 400 företagsledare från 100 länder.

Hot från teknisk utveckling

Inte ens en femtedel, 19 procent av de tillfrågade, ser enligt årets enkät klimatförändringarna som ett hot mot det egna företagets tillväxt. Det kan jämföras med 31 procent i fjolårets enkät. Nästan nio av tio företagsledare, 88 procent, är i år mest oroade av handelskonflikten mellan världens två största ekonomier, Kina och USA.

Teknisk utveckling är en annan sak som sprider oro. Enligt PWC-enkäten ser hälften av cheferna den tekniska utvecklingen som det som förändrar den egna branschen mest de kommande fem åren. Och 70 procent av de tillfrågade ser teknisk utveckling som det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt.

Samtidigt ser fyra av fem chefer, 80 procent, att artificiell intelligens (AI) är bra för samhället och 62 procent av de tillfrågade att AI kommer påverka världen mer än vad internet har gjort.

Oron för dataintrång och andra cyberhot har samtidigt sjunkit med tio procentenheter jämfört med 2018 års enkät.

Fakta: Dystraste chefsindex på sju år

PWC:s chefsindex presenteras för 22:a året i rad i samband med att många företagsledare och andra beslutsfattare i veckan samlas på Världsekonomiskt forums årsmöte i Davos, Schweiz. Resultaten bygger på en enkät med totalt 1 400 företagsledare från 100 länder.

Andelen företagsledare i världen som tror att den globala tillväxten försämras under kommande tolv månader har lyft till 29 procent, upp från 5 procent i fjol. Andelen är därmed på den högsta nivån sedan 2012.

Årtal Tillväxten förbättras Samma tillväxt Tillväxten försämras

2019 42 28 29

2018 57 36 5

2017 29 53 17

2016 27 49 23

2015 37 44 17

2014 44 49 7

2013 18 52 28

2012 15 34 48

Värdena i tabellen avser andelen i procent av de tillfrågade i den årliga PWC-enkäten som tror att tillväxten förbättras, blir den samma som i fjol eller försämras under det kommande året.

Källa: PWC

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT