Bättre än väntat för SCA

26 april 2019 08:03

Hygien- och skogsbolaget SCA redovisar en vinst före skatt på 1 138 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 890 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 097 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 5 076 miljoner kronor, jämfört med 4 400 miljoner kronor ett år tidigare.

"Efterfrågan under kvartalet var generellt stabil, men med lägre marknadspriser jämfört med föregående kvartal. Efter en längre tid av prisuppgångar minskade marknadspriserna för sågade trävaror, massa och kraftliner. Priserna är dock fortsatt kvar på en god nivå", skriver bolagsledningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT