Utesluts ur SD- blir politisk vilde

Bertil Jonsson utesluts ur Sverigedemokraterna efter att ha kritiserat partiet för toppstyrning. ”Hade jag inte uteslutits så hade jag gått ur själv”, säger han.

6 oktober 2017 05:30

Beskedet från SD kom per post förra veckan.

– Det var väntat, säger Bertil Jonsson som redan i maj fick vetskap om att han blivit föremål för ett personärende.

Medlemsutskottet öppnade ett ärende mot Bertil Jonsson efter att han uttalat sig i Corren i mars. Bertil Jonsson anklagade SD Östergötland för ”toppstyrning och diktatur” samt ”bristande människosyn”.

Han har varit tyst kring de interna omständigheterna därefter. Nu bryter han tystnaden, trots att han uppfattar att partiet försökt tysta honom.

– De har lagt munkavle på.

Han visar en skrivelse från medlemsutskottet (nedan MU). Av den framgår: ”Om dessa uppgifter kopplat till ärendet och MU:s arbete sprids via sociala forum eller media kommer MU att slå ner på dessa”.

– Jag ser det som ett personligt hot. Vad är det man ska slå ner på? Mig?

Enligt medlemsutskottet ska Bertil Jonsson ha ”brutit mot partiets kommunikationsplan” när han yttrade sig i Corren under våren. Bertil Jonsson håller fast vid det han tidigare uttalat och menar att SD Östergötland är ”extremt toppstyrt” och att det är ett skäl till att han inte vill vara medlem i partiet längre.

–  Det finns en grupp som styr med järnhand och som man inte får gå emot.

Han nämner inga namn, varken på dem som han anklagar för toppstyrning eller dem ska som stöttat honom.

– Jag har lovat mig själv att inte hänga ut någon.

Av medlemsärendet framgår att MU fått en intern redogörelse med ytterligare skäl till uteslutning. Bertil Jonsson ska under hösten förra året ha blivit arg och lämnat regionfullmäktige. Därefter ska han ha haft låg närvaro i regionfullmäktige och varit nästintill ”omöjlig att kommunicera med”. Jonsson ska vidare ha deltagit i möten utanför regionfullmäktigegruppen med syfte att ”sabotera och skapa osämja”.

Bertil Jonsson medger att han haft viss frånvaro i regionfullmäktige sedan hösten 2016 efter en konflikt där han avsett att yttra sig i ett trafikärende, men valt att träda tillbaka då han inte ansåg att SD:s argumentation höll för en debatt.

– Sen är det så att jag haft många uppdrag och att de ibland kolliderat. Jag har inte misskött mig. Jag tror inte att jag haft en enda frånvaro från fullmäktige i Åtvidaberg under de sju år jag suttit med.

Trots uteslutning ur partiet sitter Bertil Jonsson kvar på SD-mandat i både Åtvidabergs kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Han kommer att agera som politiskt obunden/ politisk vilde, vilket regelverket medger.

Bertil Jonsson har tidigare uttalat att han vill fortsätta med politik även efter valet 2018. Han håller fast vid det, men passar på frågan om kommande partitillhörighet.

Corren sökte under torsdagen SD: s medlemsutskotts sekreterare Katarina Månsson, som undertecknat skrivelsen om Bertil Jonssons personärende. Bland annat ville vi ha svar på frågor om vad som menas med uttrycket ”att slå ner på” och varför SD vill hindra medlemmar få att yttra sig offentligt i frågor som rör deras person samt om partiet anser det vara förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen?

SD hänvisade frågor i ärendet till sin pressavdelning, som meddelade den skulle återkomma i frågan om Bertil Jonssons uteslutning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa