Anders Stjärnberg arbetar sedan 2009 som fastighetschef på Stångåstaden AB, med ansvar för företagets fastighetsbestånd. Efter sin ingenjörsexamen vid Linköpings universitet, arbetade han inom Lundbergskoncernen, bland annat i rollen som vd i ett av deras dotterbolag.

-Vi är väldigt glada över att få Anders Stjärnberg till HSB Östergötland. Han är en driven person men också lyhörd och engagerad. Hans erfarenheter av byggbranschen både inom privat och allmännyttans område kommer vara till stor nytta för oss, säger Mariethe Larsson ordförande i HSB Östergötlands styrelse. Bostadsbristen är en brinnande fråga och HSB Östergötland är och vill fortsätta vara en stark aktör för att skapa bra boenden.

HSB Östergötland har ca 15 700 medlemmar, 145 bostadsrättsföreningar och ca 1400 hyresrätter. Verksamheten är förlagd till västra Östergötland och sträcker sig till södra Närke. Totalt har HSB Östergötland ca 100 medarbetare och koncernen omsätter ca 310 miljoner kronor.

Efterfrågan på nya bostäder är stor i regionen. Just nu bygger HSB Östergötland 121 bostäder i Linköpingsområdet, men planerar även för nya bostadsprojekt på andra orter i regionen, till exempel i Mjölby och Vadstena.

- Jag är mycket stolt över förtroendet att som ny VD få leda och vidareutveckla HSB Östergötland. Att överta ansvaret för ett mycket väl fungerande företag med ett starkt varumärke, stark lokal närvaro, intressanta projekt och kompetenta medarbetare känns otroligt stimulerande, säger Anders Stjärnberg.


- Fokus på mitt uppdrag kommer att ligga i att, tillsammans med våra medlemmar och medarbetare, se till att bostadsrättsföreningarna erbjuds bra och kostnadseffektiva tjänster och att utveckla bostadsbyggandet. På så sätt vill jag stärka marknadspositionerna i vår HSB-region från Hallsberg till Linköping.

Anders Stjärnberg tillträder sin tjänst den 17 augusti.Med vänlig hälsning

Mariethe Larsson
Ordförande HSB Östergötlands styrelse

013-286966