Allra-advokat: Åklagarens bevisning är tunn

Allra har blivit symbol för ett kritiserat pensionssystem, enligt advokaten Carl-Johan Malmberg.

I själva verket tjänade pensionsspararna pengar på de misstänkta transaktionerna, enligt Allra-vd:ns försvarare.

22 oktober 2019 16:41

Enligt åklagarna har pensionsspararna snuvats på minst 137 miljoner kronor genom det sätt som Svensk fondservice, senare Allra, gjorde affärer. Arvodet på 170 miljoner kronor som betalades till mellanhanden Oak Capital som ersättning för att göra två så kallade warrantaffärer var oskäligt, enligt åklagaren.

De (pensionsspararna) har tjänat 120 miljoner kronor. Åklagaren menar att det inte har betydelse. Det är klart att det är genant att säga att spararna egentligen har tjänat på affärerna, säger Carl-Johan Malmberg, som företräder Allra-vd:n Alexander Ernstberger.

Inte ansvar

Allra-grundarna misstänks bland annat för grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman, för att ha agerat ansvarslöst med pensionsspararnas pengar. Men åklagarens bevisning är tunn, enligt Ernstbergers försvar.

Att de specifika affärerna skulle ha kunnat göras utan en mellanhand är inte sant, enligt Carl-Johan Malmberg, och Oak Capital beräknade sitt arvode enligt gängse normer på marknaden vid tidpunkten. Värdepappersaffärerna var av en särskild art.

Det är inte som att gå in på Biltema och köpa gummihandskar. Det här är produkter som måste byggas, säger Carl-Johan Malmberg.

En huvudfråga rör vem som hade ansvar för att de specifika affärerna gjordes, enligt Ernstbergers försvar som presenterade sin sakframställan i Stockholms tingsrätt på tisdagen.

Enligt dem låg det slutliga ansvaret för att besluta om och verkställa affärerna hos det fondbolag som Svensk fondservice samarbetade med när det gäller fondförvaltningen. Svensk fondservice roll i det hela var att man föreslog att man skulle ta fram så kallade hävstångsprodukter som skulle kunna ge stor avkastning.

Svensk fondservice gjorde inte affärer med Oak. Det är felaktigt om man påstår det, säger Carl-Johan Malmberg.
Det rör sig också om blygsamma pengar i det stora sammanhanget.

Vid tidpunkten förvaltades totalt runt sju miljarder kronor i Svensk fondservices fonder.

Skilda affärer

Försvaret lyfter också att warrantaffärerna som gjordes granskades av Finansinspektionen som inte haft något att erinra mot dem.

Det centrala i åtalet är att warrantaffärerna följdes av en aktieaffär där Oak Capital köpte andelar i bolag som ägdes av Allra-grundarna för totalt drygt 100 miljoner kronor. Det som åklagaren menar är en muta.

Det är två vitt skilda affärer. Hade aktieaffären inte blivit av hade warrantaffären ändå genomförts, säger Carl-Johan Malmberg.

TT: Varför gjordes aktieaffären?

Det är framför allt att man ville ha ett delägande och ett samarbete mellan de båda aktörerna. Att man kunde se att Svensk fondservice kunde tjäna pengar på att ha tillgång till Oaks kunskap och erfarenhet, säger Carl-Johan Malmberg.
Fakta: Allra

Allra grundades 2008 under namnet Svensk fondservice. Bolaget fick 2013 kritik av Konsumentombudsmannen (KO), som krävde att Svensk fondservice ändrade sina aggressiva försäljningsmetoder.

I september 2013 bytte man namn till Allra.

I februari 2017 stoppade Pensionsmyndigheten alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet, efter upprepande klagomål från sparare. En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

Också revisionsföretaget Deloitte, som 2016 granskade bolagets räkenskaper, anmälde Allra till Ekobrottsmyndigheten.

Den 1 oktober 2018 väcktes åtal mot fyra personer, däribland Allras vd Alexander Ernstberger.

Ytterligare en förundersökning pågår som rör Allra-koncernen i Luxemburg dit fonderna flyttade efter namnbytet från Svensk fondservice.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT