"Alla vet inte vilket uppdrag vi har"

"Jag vet att vi har ett lågt förtroende. Men samtidigt tror jag inte att alla vet vilket uppdrag vi har", säger Inger Schroeder.

21 oktober 2017 08:00

Arbetsförmedlingen får ofta kritik för brister i tillgängligheten och servicen. Bland Sveriges myndigheter har Arbetsförmedlingen det allra lägsta förtroende hos folket. Det visade nyligen en undersökning från Sifo.

– Vi behöver bli bättre på att informera om vilket uppdrag vi har. Jag tror att förväntningar som finns på oss inte alltid stämmer. Vi har påbörjat en förnyelseresa inom myndigheten där vi kommer att prioritera den digitala utvecklingen. Den innebär att arbetssökande och arbetsgivare ska kunna sköta sin kontakt med oss via nätet på tider som passar dem. När behov finns kommer personligt stöd att finnas. Vi gör bedömningen att när digitaliseringen är fullt utvecklad kommer vi att kunna frigöra tid för de som behöver mest hjälp, säger Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping/Finspång/Valdemarsvik/Söderköping.

Vi ställde frågan "Hur bra är Arbetsförmedlingen på att hjälpa till med matchning till jobb?" i Facebookgruppen Jobb i Norrköping. En grupp som har lite drygt 10 000 medlemmar. En del förstås mer aktiva än andra. Utan att göra några statistiska slutsatser går det lätt att se att de flesta som svarade har negativa erfarenheter. Det tycks vara så att många upplever att det inte går att få någon hjälp att hitta jobb.

Det här är alltså inte myndighetens uppdrag?

– Jo, det är myndighetens uppdrag att hjälpa arbetssökande att hitta jobb! Arbetsförmedlingen har en utvecklad hemsida med mycket information. Där finns exempelvis Platsbanken. Vårt viktigaste uppdrag är att matcha arbetssökande mot lediga jobb och att hjälpa arbetssökande att hitta jobb, säger hon.

Hur kommer det sig att så många inte vet vilket uppdrag ni har?

– Det kan vi säkert vara tydligare med. Vi ska främst hjälpa den som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. De arbetssökande som kan, kommer att få möjlighet att själva styra sin process hos oss via digitala tjänster. Det kommer att vara tydligt vilket stöd Arbetsförmedlingen kan ge och vad den arbetssökande själv kan göra, utifrån det stöd hen behöver, säger Inger Schroeder.

Enligt Inger Schroeder ligger myndigheten efter med att utveckla sina digitala tjänster och det kommer att ta ett tag innan Arbetsförmedlingen är i fatt. Beräkningarna säger att det kommer att ta till 2020 eller 2021 innan man är ifatt.

– Men vi kommer bli bättre och bättre efter hand. Jag tror också att trycket kommer att minska. Just nu ser vi effekterna efter den stora flyktingvågen 2015, säger Inger Schroeder.

En kritik mot Arbetsförmedlingen handlar om att en del känner sig övervakade av myndigheten. Det handlar om förmedlingens kontroll av om den enskilde uppfyller kraven för a-kassa. Kontroller som bland annat handlar om den arbetslöse har sökt ett visst antal jobb eller stått till arbetsmarknadens förfogande.

– A-kassan är en försäkring och alla försäkringar har villkor för att du ska kunna få ta del av försäkringen. Vårt uppdrag styrs av regering och Riksdag och vi utför vårt uppdrag. Jag ser inget konstigt i att vi har den här funktionen, säger hon.

Ganska många som kontaktat oss säger att de fått väldigt dåliga matchningar genom Arbetsförmedlingen. En person som var utbildad kock blev exempelvis hänvisad till ett jobb som svetsare. Det finns flera historier…

– Det är olyckligt om vi har matchat som du beskriver. Men de matchningar vi gör utgår ifrån de uppgifter vi får från den arbetssökande. Vårt mål är förstås att matchningarna ska göras med kvalitet, säger Inger Schroeder.

Men vad ska den som känner att den inte får någon hjälp göra?

– Jag kan förstå frustrationen. Jag vet att våra arbetsförmedlare kan vara svåra att nå och en anledning är att de sitter med besök. Det är viktigt att den arbetssökande gör upp med sin arbetsförmedlare hur de ska ha kontakten. Jag uppmanar de som har frågor att i första hand kontakta vår kundtjänst eller gå in på vår hemsida för generella frågor. När det gäller individfrågor är mail det lättaste sättet att få kontakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa