Äldreomsorgen ingen integrationsplats

28 mars 2019 04:00

När man väljer att flytta till ett land är det absolut viktigaste att man lär sig språket för att kunna integreras, få ett arbete och så småningom ta ett körkort. Inga konstigheter alls.

Vimmerby kommun ställer vissa krav för att få arbeta inom omsorgen och det är bland annat att behärska svenska i tal och skrift, vilket inte efterföljs i Vimmerby. Med anledning av detta har vi därför lämnat in en motion om språkkrav, motsvarande betyg D på SFI. Inga höga krav men är till för att säkerställa en god omsorg och att brukaren känner sig trygg med personalen, att brukaren kan konversera och göra sig förstådd och att anhöriga kan få upplysningar och bli förstådda.

En del kommuner har detta betygssystem, bland annat Lycksele och Sundsvall med lyckat resultat, men här i Vimmerby röstades förslaget ner med motiveringen att man inte klarar att bemanna platserna om inte de nyanlända tar jobben. Varför inte ta sig en funderare på varför det är så istället. Vad beror det på? Är det arbetsmiljön? Är det lönen som är för låg?

Inte blir det bättre av heltidsresan som nu införts men en sak är säker, den som behöver omsorg ska känna sig trygg i sin omgivning och att alltid få sina behov tillfredsställda utan risk för språkförbistring.

Nu ställer vi Sverigedemokrater äntligen krav på språket, något som Moderaterna gick hårt ut med i sitt valmanifest men som nu alltså röstades ner eftersom motionen tydligen kom från fel parti. Pensionärsrådet har också yttrat sig över motionen och yrkade avslag, pensionärsrådet som består av ett fåtal politiker. Varför inte gå ut bland de äldre som berörs av detta och fråga dem istället. Då blir det nog en majoritet för motionen.

Vi är väldigt besvikna att kommunen inte vill eller vågar ställa krav bara för att man är nyanländ. Äldreomsorgen är inte en integrationsplats, den finns till för att äldre ska få service och brukaren ska alltid vara i fokus

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anneli Jakobsson SD Vimmerby