Aktiespararna: Swedbank duckar

Swedbank ger för dålig information om omfattningen av sina problem, anser Aktiespararna.

Swedbanks ledning fortsätter att ducka för frågor som återstår att besvara, säger organisationens vd Joacim Olsson.

20 november 2019 06:08

Swedbank har förmedlat transaktioner via Baltikum som kan bryta mot amerikanska sanktioner mot Ryssland, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

Nu måste banken lägga korten på bordet, anligt Aktiespararna.

Vi vet fortfarande inte hur stora misstänkta transaktioner som banken har medverkat till. Amerikanska myndigheter kan döma Swedbank till ett tvåsiffrigt miljardbelopp i böter, säger Joacim Olsson.

Enligt Olsson råder det osäkerhet kring Swedbanks varumärke och bankens långsiktiga konkurrenskraft.

Denna osäkerhet slår mot bankens värde på börsen som nu är 60–70 miljarder kronor lägre än före de första avslöjandena om misstänkt olagliga transaktioner.

Mycket allvarligt

Han tror inte att amerikanska myndigheter kommer att frånta Swedbank rätten att göra transaktioner i dollar, något som sannolikt skulle innebära slutet för banken.

Den risken tror jag är extremt liten, säger Joacim Olsson.

Men advokat Peter Utterström, expert på antikorruption och regelefterlevnad, säger till Dagens Nyheter att Swedbank riskerar att stoppas från att handla i dollar och att det skulle vara ett slag som hotar bankens hela verksamhet.

Uppdrag granskning har kommit över handlingar i USA som tyder på betalningar som strider mot de sanktioner som supermakten införde mot Ryssland efter annekteringen av Krim 2014. Transaktionerna utreds nu av amerikanska myndigheter.

Om det rör som om sanktionsbrott är det mycket värre än om banken enbart varit inblandad i penningtvätt, säger Peter Utterström till DN.

Enligt Uppdrag granskning handlar det om fyra betalningar på sammanlagt drygt 10 miljoner, varav den största sker 2017. Inte mycket pengar, men desto känsligare sammanhang.

De överförs nämligen från storägare vid den klassiska ryska vapenindustrin Kalasjnikov till bland andra grundaren av det amerikanska företaget med samma namn, som tillverkar den berömda automatkarbinen i Florida på licens.

Risk för böter

En förutsättning för att det amerikanska företaget får vara verksamt efter det att sanktionerna infördes är att det inte ingås några ekonomiska förbindelser mellan bolagen.

Men pengar har alltså förts över via Swedbank, rapporterar Uppdrag granskning i onsdagens program.

Swedbanks nye vd Jens Henriksson säger sig vara "bestört och beklämd" över uppgifterna, som ingår i bankens internutredning. På frågan om vad som sker om Swedbank har medverkat till sanktionsbrott, svarar Henriksson:

Det skulle nog innebära att vi får böter på oss, och tillrättavisningar.

Rysk minister

De båda Kalasjnikovföretagen har valt att inte kommentera uppgifterna.

I programmet framgår också att en rysk tidigare minister Michail Abyzov, med Swedbanks hjälp, slussat över 6 miljarder kronor till skatteparadis. Det skedde trots att politiker ska granskas extra noga av banker innan man godkänner dem som kunder. Abyzov hade 70 konton skrivna på bolag i flera skatteparadis, enligt Swedbanks egna uppgifter.

Abyzov greps i mars misstänkt för bedrägeri. Härom dagen beslagtogs i Singapore nästan en miljard kronor av hans tillgångar.

Fakta: Intern utredning klar 2020

I Swedbank pågår nu en intern utredning som inleddes efter uppgifter om tidigare misstänkt penningtvätt i den baltiska verksamheten, som Uppdrag granskning avslöjat. Den interna utredningen leds av den internationella advokatfirman Clifford Chance och beräknas vara klar i början av 2020.

Swedbank uppger också att banken inlett ett stort arbete med att förbättra rutiner, systemstöd och processer för att banken ska bli bättre på att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.

Totalt handlar det om 132 punkter som ska genomföras, varav banken räknar med att 71 initiativ ska vara slutförda före årsskiftet 2019/2020. Under nästa år ska samtliga punkter vara avklarade.

Swedbank har tidigare mött skarp kritik för sin kommunikation kring avslöjandena om misstänkt penningtvätt.

Källa: Swedbank

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Westerberg/TT, Björn Dickson/TT