Svenska myndigheter skärper tonen mot bolaget Airhelp. Tidigare har Konsumentverket kritiserat företaget.

Nu stämmer Konsumentombudsmannen (KO) bolaget, som erbjuder flygresenärer hjälp att kräva ersättning från flygbolag.

Airhelp är baserat i Hongkong, men har ett nordiskt dotterbolag som verkar på den svenska marknaden. Enligt KO strider avtalsvillkoren mot svensk lag och båda bolagen stäms.

KO anser att avtalsvillkoren är till nackdel för konsumenterna och vill att Airhelp ska förbjudas att använda dem samt att förbudet kopplas till ett vite, skriver Konsumentverket på sin webbplats.