Varje år kommer cirka 4 500 nya programstudenter till Linköping, plus ett antal som läser fristående kurser. Vid terminsstart uppstår då en akut bostadsbrist. Kommunala Studentbostäder har totalt cirka 4 200 bostäder. Men under sommaren blir endast cirka 700 studentkorridorsrum i deras bestånd lediga. Därtill har näringslivet – Heimstaden (cirka 470 bostäder) och Byggvesta (366) ett antal studentboenden. Bara ett fåtal av dessa avsätts för helt nytillkomna studenter.

– Totalt blir det drygt 1 000 bostäder. Samtidigt vet vi att bara ungefär 30 procent av studenterna bor i studentboenden. Många vill inte bo så, utan hyr eller köper lägenhet. Vi har en förmedling där man kan få kontakt med hyresvärdar som vill hyra ut en lägenhet eller ett rum, berättar Annika Samuelsson.

Enligt Samuelsson är bostadsbristen som allra störst i slutet av augusti, bland annat beroende på att Linköpings universitet har ett överintag av studenter.

Artikelbild

| Studentbostäder.

– Man tar in fler på programmen eftersom man vet att några slutar under de första månaderna. Dessutom pågår det omtentor första månaden, vilket gör att en del studenter bor kvar.

Hon noterar att bostadssituationen för studenter i Linköping har förbättrats.

– Det är ingen tröst för de studenter som inte har boende just nu, men över tid så ser vi att det har blivit bättre. Vi hade några riktigt svåra år kring 2013. Men dem är vi inte i närheten av just nu.

Hur vet ni det?

– Vi ser det på att våra akutboenden, där man får stanna mellan första augusti och sista september, inte är helt uthyrda. Vi har två boenden med 15 platser i varje. Det blir trångt om man fyller upp dem så mycket. Men i år har vi nått toppen vid månadsskiftet augusti–september med tolv boende i varje som mest.

I dagsläget krävs att man har stått i kön bostadskön i cirka 450 dagar, i genomsnitt, för att få ett rum i en studentkorridor. Varje dag ger ett köpoäng.

– Det går att få ett korridorrum med cirka 250 köpoäng. En lägenhet kräver cirka 1 100 köpoäng. Vi tillämpar vårt kösystem för alla som söker lägenhet hos oss och den med högst köpoäng som intresseanmält sig på en lägenhet blir tilldelad den. De internationella studenterna som kommer via Erasmusprogram blir tilldelad en bostad via det blockhyresavtal som vi har tecknat med Linköpings universitet.

Thomas Lilja har samma allmänna uppfattning av bostadssituationen som Kårservice beskriver:

– Det vore önskvärt att ha fler bostäder. Men samtidigt vet vi att det redan i januari brukar finnas tomma bostäder, då kan alltså studenter komma och få bostad direkt.

Vad gör ni för att minska bostadsbristen?

– Det har byggts nya studentbostäder senaste åren. Under 2016–17 byggde vi 400 bostäder för studenter. Och i slutet av året påbörjas exempelvis ett nytt projekt i Lambohov med 85 lägenheter. Samtidigt förtätar vi och bygger om i det bestånd vi har, säger Thomas Lilja.