25 000 bönder sökte krisstöd

Nästan 25 000 lantbrukare sökte krisstöd hos Jordbruksverket för torkan förra året. Östergötland ligger högt i antalet ansökningar.

10 juni 2019 13:00

Det visar en sammanställning som Lantbrukarnas riksförbund har gjort. Torkan i Sverige förra året beräknades kosta det svenska lantbruket cirka tiomiljarder kronor i inkomstbortfall. Riksdagen tog fram ett krispaket för att stötta drabbade bönder. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar. Flest ansökningar kom in från Skåne (4 812 ansökningar), Västra Götaland (4 771 och Östergötland (1 783).

– Vi är oerhört tacksamma för det här stödet. Det har också varit relativt lätt för bönderna att söka pengarna. Det ska myndigheterna ha en eloge för, säger Peter Borring, LRF-ordförande i Östergötland.

Han är däremot kritisk till hur informationen om stödet har gått ut:

– Många lantbrukare visste inte att det var möjligt att söka stöd. I stället är det våra rådgivarorganisationer som har informerat om det, säger Peter Borring.

Han noterar att det är nu som pengarna verkligen behövs.

– Ja, så här på upploppet blir det viktigt. Spannmålspriserna sjunker till hösten. För dem som har spannmålsätande djur kan inköpet av spannmål just nu bli väldigt kostsamt, om lagret är slut.

Förra årets torka var en av de värsta i mannaminne. Samtidigt har den slagit väldigt olika.

– Östergötland är det län som har haft störst spännvidd. Vissa lantbruk drabbades väldigt hårt medan andra kunde klara sig hyfsat bra. Det var stora lokala skillnader.

Ansökningarna om det statliga krisstödet, som skulle vara inne hos Jordbruksverket senast den 20 maj i år, gällde en andra utbetalning av regeringens avsatta budgetmedel på cirka 1,5 miljarder kronor. Cirka 400 miljoner fördelades redan i höstas. Genomsnittligt täcker ansökningarna runt 95 procent av de aktuella arealer och djur som varit berättigade till krisstödet, enligt LRF:s sammanställning. I något fall, främst rör det sig om fjäderfäuppfödning, kom det in fler ansökningar än vad Jordbruksverket beräknat. I Sverige finns det cirka 60 000 lantbruksföretag, varav 15 000 bedrivs på heltid, 20 000 på deltid och 2 500 fritidsbönder.

Trots att alla berättigade inte sökte, så kommer hela krisstödssumman att betalas ut. Det innebär att de tidigare aviserade beloppen per hektar eller djur kommer att justeras upp något inför utbetalningen den 5 juli.

– Det känns bra att ansökningarna om krisstöd täcker en så pass stor del av de drabbade produktionsgrenarna, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin