Viktigt med ett bra system för tidrapportering

15 februari 2022 14:34

Tidrapportering på en arbetsplats kan innebära mycket mer än enbart stämpla in för dagen och att stämpla ut innan man lämnar arbetsplatsen. Många arbetsgivare använder tidshanteringssystem för att säkerställa att korrekta register hålls för löneadministrationen.

Tidsuppföljning blir en allt viktigare aspekt av det moderna näringslivet. I takt med att företagen tar in fler anställda och expanderar till nya lokaler och produkter, så växer företaget och det introduceras nya processer och projekt. För att utvecklingen bakom allt detta ska gå framåt måste företagen kunna mäta exakt vad personalen gör.

System för tidsstyrning hjälper arbetsgivarna att göra detta. Genom att mata in uppgifter om de anställdas tidrapporteringsaktiviteter kan cheferna hålla reda på varje arbetstagares prestationer och produktivitetsnivåer. Detta gör det möjligt för dem att anpassa sina budgetar i enlighet med detta, till exempel om en anställd inte presterar tillräckligt bra eller någon som arbetar mycket bättre än genomsnittet.

Effektivt system kan leda till bättre utveckling

Det kan även vara att finna den rätta personen för en specifik arbetsuppgift. Få arbetstagare är mindre bra eller effektiva på alla poster. Alla har olika färdigheter och förmågor. Personal som arbetar med ett projekt kan vara mycket produktiv, medan en annan uppgift kanske inte alls passar dem.

Genom att följa personalens resultat vid olika poster eller projekt, så kan man se om man har rätt person för rätt jobb. Vilket man sen också kan följa upp med personliga samtal. Det ger en vinst för alla, då det är roligare för arbetaren att få chans att jobba med något man är riktigt bra på och företaget får en bättre vinst.

Informera all personal om vikten med tidrapportering och se till att alla tidsansvariga får hjälp med att förstå hur det fungerar. Varför man har bestämt sig för att börja använda detta och på vilka sätt detta kommer ge positiv påverkan för företaget. Med bättre motivation blir det lättare att få alla att använda sig av det.

Undersök vilka funktioner som fungerar bäst för er

Inkludera ansvarig personal i utvecklingen med ett tidrapporteringssystem. Hur viktigt kan det till exempel vara med ett mobilt system, ska det inkluderas en funktion för kommentarer när man tidrapporterar och ska rapporteringen ske inom vissa tider under arbetsdagen?

Tidshanteringssystem finns tillgängliga för tidskontroll på mobila enheter såväl som på vanliga datorer. I takt med att fler anställda blir vana vid att använda smarta telefoner och surfplattor i vardagen är det rimligt att arbetsgivarna tillåter dem att använda dessa verktyg i arbetet. Detta blir ofta mer smidigt och tidsbesparande för personalen.

Från

Qbis