Svenska spel inför begränsningar baserat på spelarnas inkomstuppgifter

29 mars 2022 10:18

I och med den ökande smittspridningen av Covid-19 har regeringen lämnat ett förslag om nya spelrestriktioner. Trots att förslaget inte klubbats igenom har Svenska spel valt att sätta egna insättningsgränser baserat på spelarnas offentliga inkomstuppgifter.

 

På senare år har casinomarknaden varit i hetluften som sällan förr. En ny spellag och införande av restriktioner har resulterat i kritik från aktörer på spelmarknaden. Kritiken består till stor del av att för hårda begränsningar i det svenska licenssystemet resulterar i ökat intresse för casino online och betting utan svensk licens. Spelaktörer har även uttryckt oro för minskade intäkter som följd.

 

När coronapandemin bröt ut år 2020 införde regeringen restriktioner för spel om pengar. Dessa innebar bland annat insättningsgränser om högst 5 000 kronor per vecka. När smittspridningen nu är på uppåtgående igen har ett förslag om nya restriktioner inkommit, som innehåller en sänkt insättningsgräns om 4 000 kr per vecka.

Svenska spel sätter automatiska insättningsgränser

Om förslaget godkänns planeras de nya restriktionerna träda i kraft den 7:e februari. Trots detta har Svenska spel redan nu valt att införa egna insättningsgränser. Flertalet spelare har reagerat över att deras insättningsgräns hos bolaget automatiskt sänkts till 1 000 kronor per månad.

 

På Svenska spels hemsida framkommer att de nya månadsgränserna sätts individuellt och baseras på den enskilde spelarens offentliga inkomstuppgifter, hämtade från exempelvis Skatteverket.

 

För spelare under 20 år görs dock inte en individuell bedömning. Samtliga av dessa spelare får sin månadsgräns sänkt till 1 000 kronor/månad. Detta motiveras med att de flesta i åldern 18–19 går i gymnasiet och därför eventuellt enbart har studiebidraget som inkomst. Svenska spel hänvisar även till forskning som visar att spel i ung ålder ökar risken för att utveckla ett överdrivet spelande.

 

Den automatiskt satta insättningsgränsen är låst och kan inte ändras manuellt av spelaren, vare sig man är över eller under 20 år gammal. För att höja sin månadsgräns krävs att spelaren omprövar beslutet från Svenska spel. Detta genom att styrka sin ekonomiska förmåga, bland annat i form av dokument som visar inkomster från lön eller sparande i aktie- eller ISK-konto.

Olika gränser för sport och spel

Svenska spel är uppdelat i två segment: ”Sport & casino” och ”Tur”. Den förstnämnda delen omfattar bland annat betting, bingo och poker medan den sistnämnda erbjuder spel som Lotto, Keno och Triss. Nu har somliga spelare upptäckt att de begränsade insättningsmöjligheterna inte gäller lika för båda delar.

 

I vissa fall gäller enbart insättningsgränsen för ”Sport & casino”. Detta innebär att digitala trisslotter och Keno fortsatt kan spelas för den summa som gränsen uppgick till innan den automatiska förändringen genomfördes. En användare på Twitter har publicerat en bild som visar att dennes månadsgräns på Svenska spel Tur uppgår till en miljon kronor.

Omsorgsplikt ett krav i spellagen

På Twitter och andra sociala medier har flertalet spelare uttryckt stor kritik mot Svenska spels agerande. I bolagets förklaring till begränsningarna menas att de vill se till att ingen spelare spelar för mer än vad denne har råd med. Fortsatt menar man att en månadsgräns över 10 000 kronor är en riskfylld sådan.

 

Svenska spels agerande och förklaring har stöd i spellagen. Enligt lagen omfattas alla svenska spelbolag av en så kallad omsorgsplikt. Plikten innebär att samtliga spelbolag med licens från Spelinspektionen ska skydda sina spelare från överdrivet spel. Dessutom ska de bistå med hjälp för att minska spelandet i de fall det behövs, vilket bland annat ska avgöras med hänsyn till dennes insättningsgränser.

Från