Orolig start på Stockholmsbörsen 2022

15 februari 2022 14:19

Stockholmsbörsen har varit riktigt svajig sedan årsskiftet 2021/2022. Faktum är att det är länge sedan Stockholmsbörsen fick en så här pass dålig start på året. OMX Stockholm PI ligger för närvarande minus 10,94% för i år, vilket är en av de svagaste inledningarna någonsin.

Alla företag har dock inte haft en lika dålig start. Kindred Group som bland annat driver Maria Casino må ha haft en ganska svag start på året, men inte i närheten av lika dålig som många av deras närmaste konkurrenter. Det finns även ett flertal företag som faktiskt har ökat i värde under årets gång, även om Stockholmsbörsen som helhet har haft en minst sagt dålig start. 

Samma sak gäller på de flesta börser runt om i världen. Det är betydligt fler som visar röda siffror än så länge, och vissa har faktiskt haft en ännu värre start än Stockholmsbörsen. NASDAQ Composite är ett ypperligt exempel på detta.

Många saker har ett finger med i spelet för den oroliga starten

Det är många saker som påverkar Stockholmsbörsen. För det första måste det betonas att det är normalt att priserna fluktuerar med jämna mellanrum, och 10% är egentligen ingen större dipp historiskt sett. Men trots detta är det något som bör noteras och analyseras noggrant.

Det försämrade säkerhetsläget påverkar börsen negativt

Att det finns ett försämrat säkerhetsläge mellan Ryssland och väst är det knappast någon som har missat. Media rapporterar ständigt om olika typer av styrkeuppvisningar, politiska utspel och liknande situationer. Detta skapar en osäkerhet på marknaden, och det är tydligt att många har reagerat.

En åtstramning inom penningpolitiken

Det diskuteras mycket om en åtstramning inom penningpolitiken, inte minst i USA. Där planeras det för närvarande för räntehöjningar, något som kan komma att påverka marknaden framöver. Detta påverkar även Stockholmsbörsen på ett flertal olika sätt, och det är tydligt att både privatpersoner och institutioner reagerar på denna typ av nyhet.

Stockholmsbörsen har en stark tid bakom sig

Vi får heller inte glömma det faktum att föregående år var ett ovanligt starkt börsår, trots oroligheter runt omkring i världen. Sedan finanskrisen 2008/2009 har Stockholmsbörsen gått oerhört starkt, även om det har förekommit ett flertal dippar under tidens gång. Därmed är det inte särskilt konstigt att marknaden nu faller några punkter.

Kommer nedgången att hålla i sig?

Om det är något som historien har visat är det att börsen är svår att förutspå. Fluktuationer i priset är något som förväntas, och det är näst intill omöjligt att sia om framtiden. Med det sagt krävs det mycket för att börsen ska fortsätta neråt i någon större skala. Konjunkturen är fortfarande relativt starkt, även om den förväntas avta en aning under 2022.

 Vi får dock helt enkelt vänta och se hur utfallet blir.

Från

mariacasino.se