Kan e-postmarknadsföring utmana de sociala medierna?

Marknadsföring är ett ”make or break” för många företag. Det företag som lyckas nå ut till rätt målgrupp är ofta det som genererar flest affärer. Att hitta rätt kanal är en av huvudnycklarna till framgångsrik marknadsföring.

3 december 2021 14:30

Många företag spenderar stor del av sin marknadsföringsbudget på de sociala medierna. 60% av företagen uppger att de har ett konto på ett eller flera sociala medier. Facebook är det överlägset mest populära företagsmediet, men har på senare år fått konkurrens av LinkedIn. Redan år 2015 var antalet svenska företagssidor på LinkedIn uppe i 35 000. I dag uppger hela 89% av B2B-marknadsförarna att de använder LinkedIn för att generera leads. 

Precis som siffrorna antyder är dessa kanaler fyllda av brus, vilket kan göra det svårt att nå fram till kunderna. Därför väljer många företag att snegla åt de alternativa lösningarna. E-postmarknadsföring är en av de metoder som allt fler företag upptäcker är en effektiv lösning.

E-postmarknadsföring en ekonomisk lösning

Med hjälp av e-postmarknadsföring kan företag undvika den stora konkurrensen som utspelar sig på de sociala medierna. Genom att istället använda e-posten som kanal finns möjlighet att sno åt sig uppmärksamhet från fler personer, samtidigt som det kräver mindre medel.

Det är just den ekonomiska aspekten av e-postmarknadsföring som anses vara en av de stora fördelarna. Att hamna högst upp i mottagarens inkorg är ju gratis, medan det kan kosta betydande pengar bara att synas i LinkedIn-flödet.

Vad säger lagen om e-postmarknadsföring?

Sedan år 2018 gäller GDPR-lagen, och när det nya regelverket trädde i kraft var det många marknadsförare som oroade sig för hur utskick skulle formas i framtiden. Men denna lag förhindrar inte e-postmarknadsföring. Däremot krävs att personen som tar emot utskick i form av e-post har godkänt detta på förhand. Därav innehåller många företagshemsidor content som endast finns tillgängligt för den som uppger sin mailadress och godkänner att den används vid marknadsföring. 

Undantag gäller i de fall mottagaren redan är befintlig kund hos företaget, förutsatt att denne haft möjlighet att motsäga sig att e-postadressen kommer till användning i marknadsföringssammanhang.

Möjlighet till personligt innehåll

Via specifika verktyg för e-postmarknadsföring är det möjligt att välja ut precis vilka personer som ska vara måltavla för utskicken. På så sätt kan innehållet anpassas till rätt målgrupp. Utskicken kan även personaliseras genom att i texten inkludera kundens namn, plats eller senaste aktiviteter på företagets hemsida – helt automatiskt.

Bakom all framgångsrik marknadsföring ligger noggrant utförda analyser. E-postmarknadsföring är en strategi där resultaten är enkla att mäta, bland annat gällande öppningsfrekvens och hur många som klickar sig vidare till hemsidan. På så sätt kan tydligt ses över hur strategin kan ändras för att uppnå bättre resultat i framtiden.

Sociala medier fortsatt på topp

Låg kostnad, enkel mätbarhet och möjlighet att nå precis rätt målgrupp – fördelarna med e-postmarknadsföring är många. Trots detta är det få som förutspår att denna metod ska nå samma nivå av popularitet som marknadsföring i sociala medier. Och kanske är det positivt för företagen som använder sig av e-postmarknadsföring, då bruset i inkorgarna fortsatt kan hålla sig lågt.

Från

Rimarketing