Den svenska kronan: En av de mest handlade valutorna i världen

Den svenska kronan har under de senaste åren varit en av de mest omsatta valutorna i världen. Och trots pandemin, eller kanske tack vare, steg dess värde gentemot dollarn. Vad säger detta om valutamarknadens förtroende för Sverige?

18 januari 2022 20:40

När 2020 summerades i början på 2021 skrek rubrikerna att den svenska kronan varit starkast i världen under 2020. Det kunde man göra eftersom kronan gått starkast av alla mot dollarn under det året. Den hade klättrat starkt, från en plats där en dollar kostade 9:36 kronor, till en situation där en dollar gick för 8:22 kronor. 

Det gav en 13,8 procentig årsuppgång gentemot dollarn, vilket gjorde SEK till den valuta som utvecklats bäst av världens 36 största valutor. Det är en exceptionell utveckling, i synnerhet eftersom 2020 var ett exceptionellt år. Men det betydde, och betyder, givetvis inte att kronan är den starkaste valutan i absoluta tal.

En förklaring till stigningen är att pandemin tvingade flera länder att tänka om på olika sätt. Exempelvis valde flera centralbanker att bli mer som den svenska Riksbanken rörande räntan. Vilket gjorde att den svenska penningpolitiken inte längre stack ut. Sverige kunde till och med möta de andra bankernas räntesänkningar genom att överge sin minusränta.

Vad handlar valutahandeln med den svenska kronan om?

Sverige är en förhållandevis liten ekonomi med en befolkning som är välutbildad och på framkant inom informationsteknologi. Flera multinationella företag har exempelvis valt att sänka ankare här. 

Sammantaget är Sveriges profil intressant för forex-marknaden. Om du är intresserad av mekanismerna bakom detta och vill lära sig mer om hur valutamarknaden fungerar – och kanske rent av ge sig in på marknaden själv, då kan du börja handla med valutor här. 

En topp-tio-valuta 

Att kronan gjorde en brant stigning under 2020 och idag spås en fortsatt stark framåtanda under 2022, säger dock inget om varför det är en av de mest handlade valutorna i världen. Under snart tio års tid, om inte ännu längre, har den varit i topp-tio bland de valutor som det handlas mest av i världen. Det bekräftas exempelvis, nu senast, av EU Kommissionen

Men det går inte att sätta likhetstecken mellan en starkt omsatt valuta med en stark, eller högt-värderad valuta. Istället ropas det titt som tätt om riskerna för att kronan pressas när det, till exempel, uppstår osäkra regeringssituationer.

Det är snarare ett tecken på att valutamarknaden betraktar SEK som en trygg hamn. På engelska kallas det för safe haven, och betyder att marknaden förväntar sig att valutan ska behålla eller öka dess värde om/när det uppstår turbulens. Och det är onekligen precis vad som har hänt under pandemin

Enligt bedömare, som till exempel det danska utrikesministeriet, spås den svenska kronan en fortsatt optimistisk resa under 2022. Det beror bland annat på att statsmakterna satsar på massiva offentliga investeringar i välfärd, infrastruktur och grön omställning. Det ser med andra ord ut som den globala forex-marknaden fortsatt kan betrakta Sverige och kronan som en trygg-hamn.

Från

Fx Forex