Windy vill utöka sin lackering

Windy Scandinavia AB, med produktion i Västervik, planerar att utöka lackeringen. Länsstyrelsen har yttrat sig över planerna.

30 augusti 2019 16:02

Det som länsstyrelsen haft att ta ställning till i det här skedet av processen är om förändringen kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Det anser inte länsstyrelsen.

I sitt beslut konstaterar länsstyrelsen att den planerade förändringen medför ett ökat utsläpp av organiska lösningsmedel till luft. Det kan leda till en ökad bildning av marknära ozon, något som kan ha hälsoeffekter för dem som vistas där halterna är förhöjda, inklusive vid närliggande bostäder.

Det här är något som måste belysas i kommande ansökan, där det även ska finnas med en redogörelse av konsekvenserna för miljön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid

Ämnen du kan följa