Vd:n svarar på hårda kritiken

Johan Rustan, VD för Visit Linköping, känner inte igen kritiken från Linköpings olika kulturaktörer.– Men upplevs vi som otydliga ska vi naturligtvis se till att det blir jättetydligt, säger han.

21 mars 2019 06:00

Att Linköping och Visit Linköping skulle ha en extra hög hyresnivå stämmer inte enligt Visit Linköpings VD Johan Rustan.

– Det beror naturligtvis vad man jämför med och vad man vill hyra. Vår hyressättning bygger delvis på vår egen hyra som vi betalar, de investeringar vi gör och vad övriga konserthus i landet tar i hyra, säger han.

När det gäller jämförelsen nationellt ligger Linköping på ungefär samma nivå som andra städer, menar han.

– Vi är varken dyrare eller billigare än andra konserthus. Vi ska inte vara dyrare än några andra men kan heller inte vara billigare än alla andra.

Kritikerna säger att det är svårt att överblicka totalkostnaden på fakturorna och att slutfakturan ofta är en överraskning. Varför tror du det är så?

– Vi skriver ju ett hyresavtal med de som hyr våra lokaler. Där står vad som ingår och sen finns det en bilaga om vad som tillkommer om man vill köpa till ytterligare tjänster. Vill man till exempel ha en tekniker på plats så kostar det ju några kronor extra.

– Vi gjorde 145 konserter förra året i Crusellhallen och det här är inget jag hört tidigare. Vi får kolla det upp det ordentligt. Så här vill jag naturligtvis inte att det ska vara. Är det så att det finns nåt tvivel här så är det bara för oss att bli jättetydliga i fortsättningen så att vi är överens om vad vi kommit överens om.

Att tillgängligheten i framförallt Crusellhallen kan uppfattas som dålig är Johan Rustan medveten om och här pågår diskussioner med ägaren Linköpings kommun om en långsiktig lösning. Det handlar däremot inte om en medveten nedprioritering av det lokala kulturlivet.

– Vi har inga bidrag att driva konserthuset. Vårt uppdrag är att se till att de som bor i Linköping har ett brett utbud att välja på. Det blir trångt och det kan möjligtvis uppfattas som det är svårare att boka.

– Linköping är numera så attraktivt för olika evenemang att vi egentligen behöver minst en Crusellhall till och det är de diskussionerna vi har med ägarna. Det är en stor investering men också en investering för framtiden, säger Johan Rustan.

En möjlig tidplan för det skulle kunna ligga 5–6 år fram i tiden, menar han. Möjligheterna att bygga ut nuvarande fastighet bedömer han som små utan tror att det i så fall handlar om att bygga på en helt ny plats.

– Ur en hållbarhetstanke vore det spännande med någonstans i anslutning där Ostlänken dras, säger Johan Rustan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micke Pihlblad

Ämnen du kan följa