Vad är visionära visioner värda?

31 juli 2019 05:00

Den ledarskribent som söker, hen finner. Efter fortsatt letande via direktkontakt med de båda kommunerna lyckades till sist de försvunna visionerna för Motala och Vadstena luskas fram. Därmed var jakten över för denna gång och fortsatt tankearbete kunde ta vid.

Motalas korta vision som tar sikte på år 2030 har en rubrik innehållande sjöstaden, inte kommunen. Det sticker i en hel del medborgares ögon, men oavsett vilket är innehållet passande nog visionärt. Det talas om att allt är möjligt, med nyskapande och drömmar som ingredienser på vägen till en livskraftig kommun. En viss fördjupning vore ändå önskvärd.

Vadstenas embryo till vision är i ärlighetens namn extremt kort och lyder: ”Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien”. Vad det sedan innebär mer specifikt är ett stort frågetecken. Det känns undermåligt att inte ha en mer formulerad och beskriven vision än så. De två korta meningarna kan innebära i princip vad som helst, beroende på vem som tolkar dem.

Beslutet om Vadstenas vision fattades 2017, men någon målbild i tid finns inte angiven. Processen på vägen fram till de olika förslag som fanns om visionen var också sparsmakad, åtminstone att döma av den korta bakgrundsbeskrivning som finns.

Visionen sägs vara ”en del av styrningen av Vadstena kommun”, men på vilket sätt tjänstepersoner ska kunna förhålla sig till en så ospecificerad vision i sin vardag är svårt att förstå. Den tidigare visionen ”Livsmiljön för dig” ansågs vara för vag, men den nya visionen kan knappast anses vara mindre vag. Eller vad säger du som läsare och/eller medborgare?

Visioner ska kunna brytas ner till olika målsättningar för att verksamheten konkret ska drivas på vägen till att om möjligt uppnå visionen. Om så är fallet för de två kommunerna kan man fundera närmare på. Just denna gång görs det i form av en titt på Tillväxt Motalas evenemangsstrategi, ett ärende som kommer att diskuteras på Motalas kommunstyrelses sammanträde i början av september.

I denna strategi återfinns bland annat ett väldigt tydligt mål, som om man vill kan kopplas till visionen. Målet om att vara Sveriges bästa evenemangskommun tar nämligen sikte på just år 2030, plus att innehållet i hög grad kan sägas handla om att göra saker möjliga och att tillåta drömmar.

Det är positivt att Tillväxt Motala i linje med visionen vågar ta ut svängarna och sticka ut hakan, vilket är precis det som målet om bästa evenemangskommun innebär. Om det sedan är realistiskt att Motala med sina förutsättningar skulle kunna lyckas nå målet är en helt annan sak. Den mer luttrade Motalabon kläcker antagligen ur sig något i stil med ”det går aldrig”, i det närmaste på klassiskt gnällig närkingska á la Hjalmar.

Den föreslagna evenemangsstrategin är utifrån kommunens vision precis vad Tillväxt Motala förväntas leverera som underlag till kommunstyrelsen. Därefter är det upp till politikerna att avgöra om det är rätt prioritering att genomföra strategin. Det vore konsekvent utifrån arbetet med visionen, men samtidigt är det lätt att förstå att det kan uppfattas som att strategin går stick i stäv med de sparbeting som just nu utdelas inom kommunen.

Den 10 juli publicerades föregångaren till denna ledartext, Tobias Josefssons "Jakten på de försvunna visionerna" (klickbar länk).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa