Respektera medborgarskapet

11 augusti 2017 04:00

I veckan öppnade Moderaterna för att dra in medborgarskapet för svenska terrorister med dubbelt medborgarskap. I Sveriges Radio (8/10) förklarade partiets migrationspolitiske talesperson Johan Forssell (M) bakgrunden: ”Vi har flera hundra återvändande IS-terrorister som kommer utgöra ett större problem de kommande åren och då tror jag att svenska folket förväntar sig att vi vänder på alla stenar för att hålla Sverige säkert.” Men har Moderaterna verkligen lyft på rätt sten?

Forsell gör den korrekta lägesbeskrivningen att de återvändande terroristerna från vår tids värsta folkmord kommer att utgöra ett stort problem under överskådlig tid. Säkerligen har han också rätt i svenska folket vill att politikerna ska ta krafttag.

Att dra in medborgarskapet framstår som ett enkelt sätt att hantera de återvändande terroristerna. Samtidigt är det varken en okomplicerad eller en snabb lösning.

I regeringsformen beskrivs det att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det vill nu Moderaterna pröva.

Att ändra lagstiftningen är inte lätt då det handlar om en grundlag, det krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett allmänt val mellan besluten. Anledningen till att det har byggts in en tröghet i systemet är för att ”det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta”, upplyser riksdagens hemsida.

Eftertanke är ett nyckelord. Nationen och rättsstaten har byggts runt medborgarskapet.

I botten finns frågan vad vi vill att det svenska medborgarskapet ska stå för. Är det en värdehandling i form av ett pass eller något större? Medborgarskapet kan vara ett kitt som förenar människor.

Alternativet till att devalvera medborgarskapet är att stärka det, en linje som Moderaterna annars har drivit återkommande. Partiet har velat att det ska ställas hårdare krav. En rimlig inställning då det nu är låga krav för att bli svensk medborgare.

Medborgarskapet bör respekteras och frågor kopplade till det ses i sin fulla komplexitet. Det är även lämpligt att ha i åtanke att det finns fler alternativ än indragna medborgarskap för att hantera återvändande terrorister – som domstol och fängelse.

Ett alternativ som bör vara huvudlinjen när IS-terrorister hanteras är att de ska ställas inför rätta och sona sina brott i det land som övergreppen har begåtts, om terroristerna råkar vara svenska medborgare kan svenska rättsvårdande myndigheter bistå i det arbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz