Juno Blom ett folkligt val?

2 juli 2019 04:00

Norrköpingspolitikern Juno Blom blir ny partisekreterare för Liberalerna – efter en raketkarriär. Blom blev medlem i Liberalerna år 2017 och sitter sedan valet på östgötabänken i riksdagen.

Statsvetaren Sven Dahl beskriver för TT Bloms avancemang: ”Blom är en oväntad utnämning till partisekreterare, inte minst med tanke på att hon kom in i riksdagen nyligen och inte har en lång partibakgrund. Just den långa partibakgrunden och förankringen i partiorganisationen är en sådan egenskap som man normalt förknippar med partisekreteraren.”

Det går att tolka Juno Bloms framgång på flera sätt. En elak är att det kan vara lätt att göra karriär i ett parti som balanserar på spärren till riksdagen och EU-parlamentet. I så fall skulle det ha kunnat vara samma sak vi såg när Reidar Svedahl snabbt blev L:s förstenamn i Norrköping, för ett par år sedan. L har svårt att rekrytera.

Men det handlar nog om något annat, en mycket mer hoppfull utveckling. De politiska partierna reagerar på att folk vill ha förändring – att väljarna är trötta på karriärpolitiker. Därför väljs allt fler person som har sin huvudsakliga bas utanför partipolitiken till tunga uppdrag, som Juno Blom. Hennes arbete, på Länsstyrelsen i Östergötland, mot hedersvåld och hedersförtryck har väckt nationellt erkännande.

Vill Liberalerna visa att de lyssnar på den uppskruvade retoriken om ”etablissemanget” är det naturligt att välja en partisekreterare som beskriver att hon ”kände att politikerna hade förlorat örat mot marken litegrann” (Folkbladet, 29/6). Och kanske är även samma rörelse bidragande till att Moderaterna har rekryterat advokaten Gunnar Strömmer till partisekreterare – han har både geografiska och yrkesmässiga förankringar som går utanför riksdagshuset i Stockholm.

Att politiker ska ha en tydlig bas utanför politiken är något som den tidigare M-riksdagsmannen Finn Bengtsson har betonat värdet av. Och han har en god poäng.

Politiker som har något att falla tillbaka på kan göra det som de tror deras väljare efterfrågar, oavsett om det gillas av partiledningen eller ej. Det är nog ingen tillfällighet att överläkaren Finn Bengtsson och lantbrukaren Staffan Danielsson (C) – båda östgötar – var några av få som tog svåra strider med sina respektive partier under föregående mandatperiod.

Förhoppningsvis är utnämningen av Juno Blom till partisekreterare för L ett uttryck för att partierna åter lägger örat mot marken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz