Ett viktigt medborgarskap

9 september 2017 05:55

Medborgarskapet behöver uppvärderas. Istället för att som i dag praktiskt taget vara ett diplom som delas ut efter viss tid skulle det kunna vara en sammanhållande faktor som faktiskt betyder något. Både för den som erhåller det och för dem som redan har det. Det program med reformförslag för medborgarskapet som Moderaterna presenterade i torsdags är det första sammanhållna försöket att åstadkomma detta.

Medborgarskapet bör visa vägen in i Sverige, det kan betyda mycket för integrationen, och det är både naturligt och behövligt att det är förenat med vissa krav. Såväl samhället i stort som staten ställer krav på medborgarna, det måste förmedlas redan från början.

Moderaterna föreslår kunskapskrav både gällande svenska och hur samhället fungerar. Det kan närmast tyckas vara en självklarhet och torde vara relativt okontroversiellt. Likaså kravet att varaktigt kunna försörja sig, antingen genom anställning eller näringsverksamhet. Allt detta påverkar i högsta grad integrationsmöjligheterna och skulle bidra till att höja medborgarskapet status.

Förslagen som Moderaterna har lagt är bra, och dessutom angelägna. Medborgarskapet behöver en högre status för att kunna fungera som en hjälp på vägen in i det svenska samhället. Men det tar inte slut vid förslagen, som bör kunna genomföras på ett par års sikt oaktat valresultat. Frågan om kunskapsprov leder också nödvändigtvis till en debatt om vad som ska testas, för det är inte självklart. Det vore olyckligt om det blev politiserade frågor baserade på vad som uppskattas för stunden. Kravet bör gälla det som förenar oss: grundlagarna, samhällets funktioner och våra allra mest grundläggande värderingar.

Det är också viktigt att det inte ska gå att fuska sig till medborgarskap. Det ska straffa sig att ens försöka. Moderaterna vill att medborgarskap ska kunna återkallas bland annat för den som uppgivit oriktiga uppgifter som grund för sin ansökan. Det är en behövlig förändring. Det ska inte få löna sig att ljuga för staten om grunderna för medborgarskapet. Den nuvarande ordningen där lögner ges samma status och förmåner som sanningen urholkar respekten för hela institutionen.

Också mutor, frivillig tjänstgöring i utländsk militär styrka samt att begå brott som är till allvarlig skada för statens intressen vitala intressen ska kunna medföra indraget medborgarskap enligt förslaget. Gott så. Det är helt i enlighet med internationella konventioner och visar tydligt att medborgarskapet är mer än ett papper, det är ett kravställande förhållande mellan stat och individ där båda ser efter varandras intressen.

Hittills har Moderaterna presenterat förslag för försvars- och säkerhetspolitiken, kriminalpolitiken och medborgarskapet. Alla tre har faktiskt imponerat genom att vara genomtänkta, angelägna och bygga på en fungerande helhetssyn som bottnar i moderat idétradition. Medborgarskapet är bara en del av integrationspolitiken, men en nog så viktig och hittills avsiktligt förbisedd del av den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson/ SNB