Efterlängtad politik

4 september 2018 04:00

Integrationen är vår tids stora knäckfråga. Med en välfungerande integration kan Sverige göra något väldigt positivt av senare års stora invandring. Om integrationen däremot fortsätter att till stor del inte fungera kommer de problem vi nu ser på många områden att fortsätta växa. Detta har varit känt länge, ändå har det varit ont om stora grepp kring problemen från politiskt håll. Moderaternas paket, som presenterades under måndagen, är det första försöket till en sammanhållen integrationspolitik.

Programmet kretsar kring arbete framför bidrag, språkkunskap och delaktighet i samhället, upprätthållande av lag och ordning och respekt för svenska, demokratiska värderingar.

Det är nu inte så, vilket Kristersson också poängterade, att det går dåligt för alla invandrare. Tvärtom går det rätt bra för en hel del. Universitetskanslersämbetet har visat att bland personer födda 1991 är det gruppen inrikes födda med två utrikes födda föräldrar om i högst grad påbörjat svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder.

Men myntet har en mörk baksida. Bland landets arbetslösa är de utrikes födda i majoritet, 193 000. I skolan märks stora kunskapsskillnader mellan inrikes och utrikes födda elever. En alltför stor andel utrikesfödda tvingas bo i områden som staten har tagit sin skyddande hand ifrån och är utlämnade till grovt kriminella.

Det finns delar av integrationen som den enskilde aldrig kan lösa själv. Om Polisen inte kommer när man ringer och den faktiska rättsskipningen utförs av personerna du måste betala för att de inte ska sätta eld på din affär eller din bil är det samhället som har svikit, inte den enskilde. Staten måste finnas och verka i hela landet. Detta har M förstått och vill satsa både på fler polisanställda samt på åtgärder för att knäcka de kriminella gängen.

En annan del av det offentligas åtagande som M framhåller är att ställa krav. Sverige ska ställa krav på språk, man behöver kunna behärska svenska, på samhällskunskap och på förståelse och respekt för svenska lagar och samhällsvärderingar. För att alla barn ska ha samma möjligheter i livet vill M även införa obligatorisk språkförskola. Men det krävs också att föräldrarna tar del av det svenska samhället och då behöver man behärska svenska. Kraven ska därför inte bara handla om deltagande utan om faktiskt lärande, vilket inte sker i dag. En väsentlig skillnad.

Språkkunskap ska därtill vara ett krav för såväl permanent uppehållstillstånd som medborgarskap. För det senare vill M också kräva samhällskunskaper. Alla nyanlända ska få ta del av samhällsorienterande undervisning, och den ska standardiseras vilket ännu inte har skett. Gammal som ung ska lära sig hur deras nya hemland fungerar. Det är på tiden.

Moderaternas program är ambitiöst och omfattande. Det kommer inte att vara allt som behövs i slutänden, men det är en bra början. Övriga partier bör följa Moderaternas exempel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Persson/SNB