Inlandsisen på Grönland är stabil

22 januari 2019 04:00

I VT kunde vi nyligen läsa att Grönlands is smälter med 14 000 ton per sekund. Med den farten är all is borta om 6 000 år. Då har vi passerat flera små istider och befinner oss sannolikt i en stor istid. Artikeln är en faktoid där man berättar halva sanningen och förtiger resten. Så här är det.

Det är riktigt att avsmältningen är cirka 200 miljarder ton varje år (medelvärde åren 1981-2010). Men i artikeln förtigs att det kommer nederbörd med 560 miljarder ton. Det uppstår således ett rejält överskott. Innebär det att Grönlands ismassa växer? Så enkelt är det inte. Isen är upp till 3 000 meter tjock och pressas ut mot sidorna där överskottet kalvar i havet. Ibland går det långsamt och då ökar ismassan så som skett de senaste två åren. Ibland kalvar det mer. Varför det varierar så vet man inte.

Inte heller ismassan i Antarktis förändras nämnvärt. Det kan vi vara säkra på eftersom havets höjning inte accelererar utan är stadigt på cirka 3 millimeter per år. Detta enligt satellitmätningar som gjorts av Nasa.

”Även om...så förlorar vi inlandsisen på Grönland”.

NEJ, inlandsisen på Grönland är stabil. Även under den varma vikingatiden och den ännu varmare bronsåldern ändrades inte Grönlands ismassa nämnvärt. Temperaturen svänger mellan cirka noll och ninus 70 grader. Ett par grader varmare innebär inte någon ytterligare avsmältning värd att nämna. Däremot kommer nederbörden på Grönland att öka om det blir litet varmare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa