Hur lång är Varamon?

3 september 2019 05:00

Tro inte allt du läser på nätet, var kritisk och ifrågasätt källan! En uppmaning som är väl befogad då det är lätt att sprida såväl vilseledande information som rena lögner.

Har under flera år förundrat mig över att det påstås att Varamobaden är fem kilometer lång. Vem som helst kan ju se att det inte stämmer. Kollade därför vad kommunen skriver på sin hemsida där de marknadsför Varamobaden som ”Nordens största insjöbad”. En kommun bör ju hålla sig till sanningen! Men tyvärr, Motala kommun skriver: ”Varamobaden, Nordens största insjöbad, erbjuder en strandremsa på fem kilometer och Vätterns rena, klara vatten”. Märk väl, en strandremsa ... skrivet i ental (singularis)

Har via mejl till kommunen ifrågasatt den felaktiga informationen och fått svar. Det första svaret var att man mätt sträckan från Mariebergsudden till Djurkälla och den sträckan är 4 583 meter. Därför har man valt att runda av till 5 kilometer eftersom det är tydligare. Kommunen menar att man marknadsfört hela bukten som ett vackert rekreationsområde, därav 5 kilometer. Det är alltså tydligare att skriva att Varamobaden är fem kilometer än att ange hur lång stranden faktiskt är. Den är ca 2 kilometer eller ca 2 000 meter. Inte heller står det att det är hela bukten man menar.

En dålig bortförklaring av en felaktig marknadsföring! Varamobaden är inte detsamma som hela Varamovikens sammanlagde strandlinje. Varamobaden är den sandstrand som löper parallellt med Varamovägen i västlig riktning, inte de stränder som till exempel finns i Djurkälla eller Kärsby.

Kommer då kommunen ändra sin vilseledande information? Något konkret eller tydligt svar har ej gått att få. Svar: ”Kommunens webbplats är en extern webbplats eftersom den riktar sig till allmänheten så det måste ske i samråd med Tillväxt Motala.” Vem är det som har ansvaret för hemsidan, kommunen eller Tillväxt Motala? Svar: ”Tillväxt Motala sköter inte kommunens hemsida men beroende av innehåll hanteras det i dialog.”

Motala kommun har ansvaret för vad som står på deras hemsida, alla bortförklaringar gör bara saken värre. Motala kommun sprider falsk och vilseledande information om Varamobaden. Motala kommun ljuger om Varamobadens storlek! Finns det fler saker kommunen ljuger om?

Vad ansvariga i kommunhuset bör beakta är hur deras information tolkas. Väldigt många blir förvånade när de ser stranden i Varamobaden och utbrister: Det här kan väl ända inte vara fem kilometer! Visst, det är en lång strand men fem kilometer kan det aldrig vara!

I skrivande stund finns fortfarande de felaktiga uppgifterna kvar på kommunens hemsida. En hemsida som riktar sig till allmänheten och som ska ge till exempel turister en korrekt och ärlig information. Så är inte fallet. Ärlighet varar längst!

Harriet Svensson

Fotnot. Motala kommun har erbjudits att svara på insändaren, men avstår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!