Höghastighetståg onödigt i Sverige

16 april 2018 05:00

MP, V och C vill att det byggs höghastighetsjärnvägar för att minska utsläppen från flyget. Globalt är utsläppen från det svenska inrikesflyget försumbara. Flygplatsen O’Hare i Chicago har över tvåtusen starter och landningar per dygn. Hur många är det från Arlanda? Några hundra? De flesta är utrikes. Där gör snabba tåg ingen nytta.

Att bygga höghastighetsjärnvägar orsakar stor miljöförstöring. För att köra tåg riktigt fort måste banorna byggas så raka och plana som möjligt. Det innebär djupa sår i landskapet. Plus många broar och tunnlar. Enorma mängder betong och annan byggnadsmateriel måste transporteras med dieseldrivna fordon.

Den dagen det bor lika många människor i Stockholm, Göteborg och Malmö som i London och Paris kan man börja prata om höghastighetståg.

Kurt Karlsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!