Ett avtal på gott och ont

4 juni 2019 04:00

Svar på "S har satt egen makt främst", 28/5.

Bernhard Gerecht har reagerat på mitt tidigare inlägg om högerextremismen och hoten mot svenska löntagare intressen i Europa. Jag ska försöka svara lite kort på några av hans synpunkter och frågor.

Efter riksdagsvalet i höstas var Sverige i en situation där vi i mer än tre månader saknade en ordinarie regering. Alla inser att det till sist inte är hållbart. Till slut slöt vi januariavtalet som ger oss möjlighet att regera i ett budgetsamarbete med C och L. Det finns delar i den uppgörelsen som inte är den politik vi skulle ha fört om vi haft egen majoritet. Dit hör den nu tillsatta utredningen om utökade undantag från turordningsreglerna. Det har kritiserats från fackligt håll, med rätta. Samtidigt vet även LO att grundproblemet är att 60 procent av väljarna röstat på partier som vill ha den förändringen. Så ser majoritetsförhållandena ut i riksdagen och det kan vi inte ändra på.

Januariavtalet innehåller också mycket annan politik som är bra. Vi kan fortsätta tillskotten av resurser till kommuner och landsting (”välfärdsmiljarderna”) och sänka skatten för pensionärer. Till och med på arbetsmarknadsområdet kan vi ta steg framåt genom att stärka skyddet för de löntagare som i dag är mest utsatta.

När det gäller utnyttjandet av utländsk arbetskraft så är vi helt överens om att det måste upphöra. Tack vare våra insatser i Europaparlamentet och regeringens förhandlingar i Ministerrådet så har vi nu en lagstiftning på plats även på transportsidan som ger möjligheter att komma till rätta med det. Sedan är det ju sant som Bernhard Gerecht säger att det stora problemet i dag är bristande kontroller av efterlevnaden. Det är för många som fuskar. Det måste vi lösa inom Sverige. En del av problemet är att det finns för få trafikpoliser i dag. Därför föreslog vi i valrörelsen 2018 införandet av en speciell trafikinspektion. Det är något vi kommer att arbeta vidare med.

Johan Andersson (S)

riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!