Ensamkommande ska få stanna

9 januari 2018 04:00

Från nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! vill vi framföra vårt tack till Miljöpartiet som kämpat hårt för att få Socialdemokraterna att gå med på en överenskommelse med syftet att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Vi välkomnar denna möjlighet, men anser att syftet bättre uppfylls om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016. Den nya gymnasielagen har ännu bara presenterats i en preliminär form. Det slutliga förslaget läggs fram till riksdagen i mars månad. För att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver följande förutsättningar gälla:

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft..

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om avslag.

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som kom innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 20 000 medlemmar. Nätverket stod bakom Flyktingarnas dag 25 november 2017 och har startat insamlingsföreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och ungdomar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa