Vårbudgeten stärker välfärden

Motala och Vadstena får del av pengar till exempelvis fler sjuksköterskor, skriver Magdalena Andersson (S) och Johan Andersson (S).

17 april 2019 04:00

För första gången läggs en ekonomisk vårproposition fram som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. För oss socialdemokrater är målet tydligt: Jobben ska bli fler, välfärden ska tryggas och kunskaperna i skolan ska öka.

Vi har en stark ekonomisk utveckling i ryggen. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år. Ordning och reda råder i Sveriges offentliga finanser. Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Efter några år av urstark ekonomi kan vi investera i Sverige även när tillväxten går mot lite lägre nivåer.

På kort sikt är utrymmet för ofinansierade reformer dock obefintligt på grund av de 20 miljarder kronor i skattesänkningar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom i december, innan en regering hade kommit på plats. Samtidigt kan samhällsproblemen inte vänta och vi lägger därför en ansvarsfull vårbudget med reformer som finansieras krona för krona.

Arbetslösheten är fortfarande för hög inom vissa grupper och ofta saknas den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För att möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft stärker vi arbetet med att rusta arbetssökande med lokala jobbspår där Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samverkar för att fler ska komma i arbete.

Med en socialdemokratiskt ledd regering fortsätter vi att stärka välfärden. De tio välfärdsmiljarder vi införde förra mandatperioden ska öka med fem miljarder om året från och med i år. För Östergötland innebär 15 välfärdsmiljarder år 2019 att 177,5 miljoner kronor kan användas till exempelvis fler sjuksköterskor. Motsvarande belopp i Motala är 50 miljoner kronor och i Vadstena 7,2 miljoner kronor att investera i bland annat skola och äldreomsorg.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Johan Andersson (S)

riksdagsledamot för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!