Svenska skogen är en fråga för Sverige

Sverige kan inte acceptera att på något sätt riskera att bli av med det nationella självbestämmandet i skogsfrågor, skriver M-politiker med anledning av ett EU-förslag.

22 april 2017 06:00

Om Sverige ska sträva efter att bli helt fossilfritt behöver vi ha kvar självbestämmandet över hur mycket skog som ska avverkas, vi behöver dessutom alternativ vi kan få fram genom skogsbruket, till exempel att drivmedel kan tillverkas av träflis. Därför är vi moderater emot det förslag Europaparlamentet just nu hanterar kring utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, också kallat LULUCF. Genom detta vill man införa avverkningsnivåer för hela EU över hur mycket man som skogsägare får avverka. Den svenska regeringen sitter här, tyvärr, på läktaren i arbetet med förslaget.

Sverige kan inte acceptera att på något sätt riskera att bli av med det nationella självbestämmandet i skogsfrågor. Att genom avverkningsnivåer bestämma hur mycket skog som får avverkas i Sverige är ingenting vi moderater kan ställa oss bakom. Det ska vara medlemsstaterna som bestämmer över hur skogen inom det egna landet tas om hand. Skogsbruket är avgörande för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. För att vi ska kunna uppnå skogens fulla potential måste teknologier, såväl nya som befintliga, utvecklas. Det uppnås inte via att EU bestämmer hur mycket skog Sverige ska få, eller inte få, avverka.

Den svenska skogsindustrin, en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, är en av världens största exportörer av sågade trävaror, massa och papper. Om avverkningsnivåer införs för hur mycket skog som får avverkas kommer den svenska skogsnäringen att tappa avsevärt på den internationella marknaden. Sverige sköter dessutom det svenska skogsbruket mycket bra idag, skogsägarna sköter sina marker och tar ett stort ansvar för både produktion och miljö. Dessutom återplanteras den avverkade skogen, vilket innebär att den nya växande skogen kan fortsätta att göra klimatnytta. Och faktum är att den svenska skogen tar upp nästan lika mycket koldioxid som hela vårt koldioxidutsläpp i Sverige.

EU ska inte gå in och detaljreglera områden som medlemsstaterna sköter bäst själva. Dessutom ska inte länder, som gjorde sig av med all sin skog för tusen år sedan och fortfarande inte fått tillbaka den, berätta för oss hur vi tar hand om skogen när Sverige under de senaste 90 åren ökat virkesförrådet med 90 procent trots att avverkningen har fördubblats.

De svenska representanterna är passiva när förslaget behandlas, och Sverige har till exempel aktivt valt att inte samarbete med andra skogsrika länder i frågan. Det är dags att regeringen reagerar i frågan, hur mycket skog som Sverige ska avverka är inte en fråga för EU. Det är viktigt att Sveriges självbestämmande skyddas och värnas. Moderaterna i Östergötland står upp för skogsnäringen och våra östgötska skogsbrukare.

Andreas Norlén (M)

riksdagsledamot Östergötland

Inge Jacobsson (M)

gruppledare Finspång

John Widegren (M)

moderat och skogsägare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa