(M) saknar insikt

3 april 2017 04:00

Svar till Andreas Norlén om Arbetsförmedlingen

Att Moderaterna vill lägga ned vår myndighet är inte någon nyhet. I slutet av januari i år proklamerade Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister under den förra regeringen, att Arbetsförmedlingen ska läggas ned. Så nu även Andreas Norlén (M), ordförande i Konstitutionsutskottet, i sitt debattinlägg.

Det som är problematiskt och anmärkningsvärt med ett uttalande från politiker som Norlén och Svantesson är att de tycks sakna insikt i hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Idag består cirka 75 % av de arbetssökande av utsatta grupper: nyanlända, funktionshindrade, äldre och personer som saknar gymnasieutbildning. Det är en grupp som har växt under en lång period och vars andel aldrig någonsin har varit så stor som den är just nu. Det här är grupper som behöver rustas för att komma närmare ett arbete. Här jobbar Arbetsförmedlingen aktivt för att få dessa i arbete eller utbildning, en process som inte är gjord i en handvändning. Det här är viktigt att sätta i relation till de utspel som görs av Moderaterna, och av Norlén i det här fallet.

Arbetsförmedlingen håller med Moderaterna när det gäller de utmaningar som finns på arbetsmarknaden idag. Myndigheten blundar inte för problemen utan tar de på stort allvar. Därför genomgår myndigheten en av sina största reformer, Förnyelseresan. Det är en förändringsprocess som inleddes i samband med att vår nya generaldirektör Mikael Sjöberg tillsattes år 2014. Den här processen har mynnat ut i att individens behov nu sätts i fokus, där varje individ ska ges de insatser som är lämpliga.

När Moderaterna satt i regering under perioden 2006-2014 införde de krav på att ett visst antal personer skulle sättas i insatser. Här är jobbcoachningsinsatserna ett exempel. Den här hårda linjen som Moderaterna förde innebar att arbetssökande fick jobbcoachning, oavsett om de var i behov av det eller inte. Skattepengar gick därmed till insatser som inte gav effekt. Nu ser däremot direktiven annorlunda ut och det ger oss möjligheter att kunna använda våra insatser på rätt sätt.

Det vi nu kan se är att våra resultat har förbättrats. Under de senaste två åren har vi nått regeringens mål vad gäller ungdomsarbetslösheten och nyanlända. Förtroendesiffrorna pekar även uppåt. Mikael Sjöberg konstaterar att ”myndigheten är på rätt väg, men har lång kvar”.

Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa